Μειώστε το χρόνο διάθεσης στην αγορά και βελτιστοποιήστε τα περιθώρια κέρδους αξιοποιώντας τον σχεδιαστικό αυτοματισμό! 

Ο αυτοματισμός επιταχύνει τη δημιουργία προσφορών, σχεδίων και μοντέλων!

Τα περισσότερα περιθώρια κέρδους είναι στενά και συνεχίζουν να γίνονται ακόμη στενότερα. Ακόμη και σε τομείς με σχετικά υγιή περιθώρια, ο ανταγωνισμός και η παγκόσμια εξωτερική ανάθεση απαιτούν μείωση του κόστους.

Ιστορικά, τα σημαντικά έξοδα που σχετίζονται με τη μηχανική έχουν μειώσει τα περιθώρια κέρδους, επομένως έχουν διαμορφωθεί πολυάριθμες προσεγγίσεις για τη μείωση του χρόνου διεργασίας. Οι περισσότερες  λύσεις όμως δεν είναι εφαρμόσιμες σε όλους τους τομείς.

Ο σχεδιαστικός αυτοματισμός ξεχωρίζει ως ένα αποτελεσματικό μέσο μείωσης του κόστους για ένα καλά καθορισμένο και αποδεδειγμένο εύρος προκλήσεων μηχανικής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν οι επιχειρήσεις απαιτούν γρήγορες προσφορές, συνεπή μηχανική και μειωμένο χρόνο διάθεσης στην αγορά.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ το EBOOK  για να μάθετε πώς η σχεδιαστικός αυτοματισμός σάς δίνει τη δυνατότητα να εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία.