SOLIDWORKS Simulation

Καταπονήσεις
Η τεχνολογία SolidWorks Simulation διασφαλίζει την ποιότητα και την απόδοση των σχεδίων σας πριν καν ακόμα σταλούν στην παραγωγή. Κατανοητά εργαλεία ανάλυσης και μελέτης της κατασκευής, σας επιτρέπουν τον εικονικό έλεγχο των σχεδίων με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών συμπερασμάτων πολύ νωρίς στην διαδικασία ανάπτυξης. Με το SolidWorks Simulation, η χρήση της μεθόδου με ΠΣ (Πεπερασμένα Στοιχεία) γίνεται προσιτή σε όλους τους μηχανολόγους σχεδιαστές προϊόντων και κατασκευών. Με τις πληροφορίες που παράγετε οι ίδιοι είναι εύκολη η εύρεση τρόπων και μεθόδων για την αποτελεσματική μείωση του βάρους και του κόστους υλικού, την αύξηση αντοχών, τη βελτιστοποίηση των περιθωρίων κέρδους και τη σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων,έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές όσο το δυνατόν καλύτερα.

SOLIDWORKS SimulationXpress

Το SolidWorks SimulationXpress είναι ένα πρώτου επιπέδου εργαλείο ανάλυσης, το οποίο εμπεριέχεται σε κάθε SolidWorks Standard και Professional, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγματοποιήσει βασική ανάλυση κατανομής τάσεων σε μεμονωμένα τεμάχια.

Μπορείτε γρήγορα να συμπεράνετε τα αποτελέσματα άσκησης δυνάμεων και πιέσεων και να δημιουργήσετε κατάλληλες αναφορές περιγραφής τους.

Όταν θα είσαστε έτοιμοι για δοκιμές σε ολόκληρη την κατασκευή είναι εύκολη η αναβάθμιση σε πιο πλήρη πακέτα SolidWorks Simulation.

SOLIDWORKS Simulation

Εμπεριέχεται στο 3D CAD πακέτο SolidWorks Premium. Το SolidWorks Simulation παρέχει βασικά εργαλεία προσομοίωσης, έτσι ώστε να δοκιμάσετε τα σχέδιά σας και να μπορέσετε να πάρετε ασφαλείς αποφάσεις για τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Η πλήρης ενσωμάτωση των λογισμικών έχει σαν αποτέλεσμα ταχύτατες καμπύλες εκμάθησης και εκμηδενισμό των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται με τα κλασσικά εργαλεία ανάλυσης. Τα υλικά, οι συνδέσεις και οι σχέσεις που έχουν οριστεί κατά το σχεδιασμό είναι πλήρως κατανοητά και συμβατά και με την ανάλυση. Τα προϊόντα μπορούν να δοκιμαστούν για αντοχή και ασφάλεια, ενώ η κινηματική τους να αναλυθεί πλήρως. Επιπροσθέτως, υποστηρίζεται πληθώρα γεωμετριών, έτσι ώστε να μπορείτε να προσομοιώσετε σε πραγματικές συνθήκες στερεά, λεπτότοιχα αλλά και δοκούς.

SOLIDWORKS Simulation Professional

Το SolidWorks Simulation Professional επεκτείνει το περιβάλλον και τις δυνατότητες εικονικής ανάλυσης. Μπορείτε να ορίσετε και να δοκιμάσετε τα σχέδιά σας ως προς την αντοχή τους στο χρόνο, τη συμπεριφορά τους σε ταλάντωση, τη μεταφορά θερμότητας και την αστάθεια τους, λόγω λυγίσματος. Υποστηρίζονται ακόμη και η ανάλυση pressure vessel και ο υπολογισμός πολύπλοκων καταπονήσεων. Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τα προϊόντα σας βασιζόμενοι σε ένα εύρος παραμέτρων.

Με την απόλυτη ενσωμάτωση και το συμπαγές περιβάλλον εργασίας των λογισμικών της SolidWorks, οι ανεπτυγμένες δυνατότητες του Simulation Professional, μπορούν να χρησιμοποιηθούν νωρίς στη διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος με αποτέλεσμα τη βέλτιστη ποιότητα και τη μείωση του κόστους.

SOLIDWORKS Simulation Premium

Το SolidWorks Simulation Premium εκτοξεύει το βάθος εφαρμογής του Simulation Professional με επιπλέον δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός ισχυρού συνόλου εργαλείων για την προσομοίωση μη γραμμικών και δυναμικών φαινομένων, καθώς και σύνθετων υλικών. Επίσης, υποστηρίζει πλήρως και δυναμική καταπόνηση. Όποιο και αν είναι το υλικό ή το περιβάλλον χρήσης, το SolidWorks Simulation Premium σας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προϊόντων σας με τον πιο αποδοτικό και λιγότερο δαπανηρό τρόπο.

SOLIDWORKS Flow Simulation​

Το SolidWorks Flow Simulation απλοποιεί την υπολογιστική ρευστοδυναμική ανάλυση.

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να προσομοιώσετε τη ροή ρευστών, τη μεταφορά θερμότητας και τις δυνάμεις που ασκούν τα ρευστά, δεδομένα κρίσιμα για την επιτυχία των σχεδίων σας.

Προσομοιώστε ροές υγρών και αερίων σε πραγματικές συνθήκες, δοκιμάστε σενάρια τύπου «τι θα συνέβαινε εάν…», αναλύστε τα συμπτώματα μίας ροής, μεταφοράς θερμότητας και σχετικών δυνάμεων που ασκούνται στα περιβάλλοντα τεμάχια. Διάφορες παραλλαγές σχεδιασμού μπορούν να συγκριθούν άμεσα για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων που έχουν σαν αποτέλεσμα προϊόντα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση.

SOLIDWORKS FloXpress

Το SolidWorks FloXpress είναι ένα πρώτου επιπέδου εργαλείο ρευστομηχανικής προσομοίωσης, το οποίο εμπεριέχεται σε κάθε SolidWorks Standard και Professional. Το SolidWorks FloXpress δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να υπολογίσει πώς κινούνται ρευστά ή αέρια μέσα από εξαρτήματα ή συναρμολογήσεις και περιέχεται σε κάθε 3D CAD πακέτο SolidWorks.

SOLIDWORKS Simulation Product Matrix

Καλέστε τώρα την AlfaSolid στο 2103414408 για να σας επιδείξουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες του κάθε πακέτου SOLIDWORKS Simulation και, να σας συμβουλέψουμε με βάση τις δικές σας ανάγκες.