Η τεχνολογία PDM ή S.G.D.T.

Με τις λέξεις οργάνωση – ποιότητα – παραγωγικότητα θα μπορούσαμε συνοπτικά να δώσουμε μια πρώτη εικόνα του σκοπού χρήσης της τεχνολογίας PDM. Εδώ και δεκαετίες, η τεχνολογία PDM χρησιμοποιείται κατά κόρον στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά κοινωνίες. Παλαιότερα, αφορούσε βεβαίως μόνο στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, αλλά χάρη στο SOLIDWORKS Enterprise PDM η κάθε μικρομεσαία βιομηχανική επιχείρηση μπορεί πια να εκμεταλλευτεί τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία PDM.

PDM Product Data Management

Ο Γαλλικός όρος είναι S.G.D.T., (ή Systèmes de Gestion des Données Techniques) και ο αγγλοσαξονικός όρος PDM, (Product Data Management). Με σκοπό να εκφραστεί σωστά στα Ελληνικά, ο ορισμός τον οποίο δίνουμε στην AlfaSolid για την τεχνολογία αυτή είναι «Διαχείριση Τεχνικών Δεδομένων και Διαδικασιών Προϊόντος» και αφορά στην οργάνωση όλων των δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα και αναγκαία κατά τον κύκλο ανάπτυξης, μελέτης και σχεδιασμού ενός προϊόντος. Παράλληλα, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι το επίπεδο στο οποίο εφαρμόζεται η τεχνολογία αυτή ξεπερνάει τις μελέτες και την παραγωγή μιας μικρο – μεσαίας βιομηχανικής επιχείρησης, δεδομένου ότι δύναται να επεκταθεί βρίσκοντας εφαρμογή σε όλα τα τμήματά της: πρόκειται λοιπόν για μια επιχειρησιακή εφαρμογή οργάνωσης.

Σκοπός τεχνολογίας PDM

Σκοπός της τεχνολογίας αυτής είναι να διασφαλίσει την ορθότητα των τεχνικών δεδομένων για το σκοπό χρήσης τους τη δεδομένη στιγμή, όπως ένα σχέδιο που πάει στην παραγωγή ή μια μηχανολογική ανάλυση που αφορά σε μια συγκεκριμένη έκδοση ή ακόμη η τήρηση μιας διαδικασίας επικύρωσης κτλ –κτλ. Πόσες φορές το κομμάτι που παράγεται δεν έχει πια σχέδιο διότι αυτό αλλάχτηκε! Σκοπός είναι να υπάρχει μια δομημένη βάση δεδομένων προϊόντων στον κύκλο ανάπτυξης, όπου όλο το τεχνικό προσωπικό (και όχι μόνο) θα βρίσκει εύκολα και άμεσα την πληροφορία που αναζητά. Στατιστικά, έχει αποδειχθεί ότι οι μηχανικοί σπαταλούν 25% του χρόνου τους για να βρουν μια πληροφορία, ή οι σχεδιαστές ξανασχεδιάζουν κομμάτια που υπάρχουν ήδη σχεδιασμένα, αλλά δεν τα βρίσκουν ή δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν. Σκοπός είναι να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της βάσης, καθώς και η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας του προϊόντος. Σκοπός είναι να ελέγχεται η πρόσβαση στα προϊόντα επιλεκτικά, τόσο σε σχέση με το ποιος αλλά και με το ποιο. Με το SOLIDWORKS Enterprise PDM σας βοηθούμε «να αυξήσετε την παραγωγικότητα και την ποιότητα» συνολικά στην επιχείρηση, μέσα από την τήρηση απλών και σωστών κανόνων στην καθημερινότητα.