Επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη προσομοίωση εργαλειο-διαδρομής (Machine Simulation) για την ανίχνευση συγκρούσεων στο SolidCAM

Από τον Ιωάννη Νικολαΐδη, Μηχανολόγο Μηχανικό της ALFASOLID Works Θεσσαλονίκης

Η προσομοίωση εργαλείο-διαδρομής και η ανίχνευση συγκρούσεων στο SolidCAM είναι βασικές λειτουργίες απαραίτητες στην εξασφάλιση επιτυχημένης κατεργασίας CNC. Το SolidCAM έχει προηγμένες δυνατότητες προσομοίωσης μηχανής, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης σύγκρουσης μεταξύ των εξαρτημάτων της μηχανής, του κατεργαζόμενου τεμαχίου, της μέγγενης, του κώνου, των «φουρκετών» και βέβαια των κοπτικών εργαλείων.

Το «Machine Simulation» είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο  για την πλήρη ασφάλεια της κατεργασίας. Προσφέρει πλήρη ανίχνευση  συγκρούσεων μεταξύ των εξαρτημάτων της μηχανής του τεμαχίου, των εξαρτημάτων και των εργαλείων, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και ασφαλή διαδικασία κατεργασίας. Η ενσωμάτωση με τα SolidWorks, Autodesk Inventor και Solid Edge, επιτρέπει απρόσκοπτο κύκλο ζωής από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή και εύκολο προγραμματισμό ακόμα και για πολύπλοκα εξαρτήματα. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση ελαχιστοποιεί την καμπύλη εκμάθησης, προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα επεξεργασίας και χειρισμού της γεωμετρίας και παρέχει ένα κοινό εργαλείο  αλληλεπίδρασης μεταξύ σχεδιαστών και μηχανουργών.

Το φιλικό προς το χρήστη «UI» (περιβάλλον εργασίας) και τα περιεκτικά σεμινάρια διευκολύνουν τους χρήστες να ενσωματώσουν το λογισμικό στις κατασκευαστικές τους διαδικασίες, με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγικότητα.

Το «Machine Simulation» του SolidCAM για μηχανές ελβετικού τύπου βελτιώνει περαιτέρω την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κατεργασίας. Αξιοποιώντας αυτά τα χαρακτηριστικά, η προσομοίωση μηχανών του SolidCAM βοηθά τους χρήστες να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες κατασκευής τους, να ελαχιστοποιήσουν τα σφάλματα και να βελτιώσουν την ακρίβεια και την αποδοτικότητα της διαδικασίας κατεργασίας.

Οφέλη από τη χρήση της προσομοίωσης μηχανών του SolidCAM:

  • Πλήρης ανίχνευση συγκρούσεων: Η προσομοίωση μηχανής του SolidCAM προσφέρει πλήρη ανίχνευση σύγκρουσης μεταξύ των εξαρτημάτων της μηχανής, του κατεργαζόμενου τεμαχίου, των εργαλείων και των «φουρκετών» και λοιπών συσκευών συγκράτησης, διασφαλίζοντας ότι η κατεργασία είναι ομαλή και ασφαλής.
  • Οι χρήστες μπορούν να προσομοιώσουν και να απεικονίσουν τη διαδρομή εργαλείου στην προσομοίωση μηχανής του SolidCAM πριν από την πραγματική κατεργασία, γεγονός που συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του «κύκλου εργασίας» και στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.
  • Swiss-type Machine Simulation (Προσομοίωση μηχανής ελβετικού τύπου): Το SolidCAM προσφέρει επίσης προσομοίωση μηχανής για μηχανές ελβετικού τύπου, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να προσομοιώσουν τη διαδικασία κοπής και να βελτιώσουν περαιτέρω την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα και την διαδικασία κατεργασίας.
  • Το SolidCAM είναι γνωστό για το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας του και τα ολοκληρωμένα σεμινάρια, που διευκολύνουν τους χρήστες να μάθουν και να χρησιμοποιούν το λογισμικό στις κατασκευαστικές τους διαδικασίες.
  • Ενσωμάτωση με λογισμικά CAD: Το SolidCAM είναι πλήρως ενσωματωμένο με το λογισμικό CAD SolidWorks, το οποίο επιτρέπει ανεμπόδιστα τον «κύκλο ζωής» από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή και εύκολο προγραμματισμό για πολύπλοκα εξαρτήματα, βελτιώνοντας τη ροή εργασιών και ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Ο προσομοιωτής «SolidCAM Simulator» είναι μια πλήρης επανεγγραφή των υφιστάμενων τρόπων προσομοίωσης. Για να παρέχει την πιο ευέλικτη προσομοίωση στους πελάτες της,

η SolidCAM έχει αναπτύξει μια «πλήρως αυτόνομη» προσομοίωση, η οποία μόλις ξεκινήσει μπορεί να εκτελείται παράλληλα, ενώ ο χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει οποιεσδήποτε  αλλαγές στο SolidCAM. Ο προσομοιωτής SolidCAM μπορεί ακόμη και να εκκινηθεί πολλές φορές, για να γίνει σύγκριση των διαδρομών εργαλείων δίπλα-δίπλα. Παρέχει μια γρήγορη και ελαφριά αναπαραγωγή για μηχανές με πολλαπλά κανάλια. Η αναπαραγωγή με και χωρίς «Solid Verification», επιτρέπει τη γρήγορη ανασκόπηση του πλήρους προγράμματος, ενώ αξιολογεί διαφορετικές διατάξεις Sync Mark.

Η γρήγορη φόρτωση και προσομοίωση, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για χρήση κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, πριν από την εκτέλεση μιας πλήρους προσομοίωσης μηχανής.

Η προσομοίωση μηχανών Mill-Turn στο SolidCAM προσφέρει ένα πλήρες πακέτο κινηματικής προσομοίωσης, υποστηρίζοντας την προσομοίωση όλων των κατεργασιών τόρνευσης και φρεζαρίσματος και όλων των εξαρτημάτων και εργαλειομηχανών CNC. Ο προσομοιωτής προσφέρει πλήρη ανίχνευση σύγκρουσης μεταξύ των εξαρτημάτων της μηχανής, του τεμαχίου εργασίας, των εξαρτημάτων και των εργαλειοφορέων . Υποστηρίζονται όλοι οι κύκλοι και οι κινήσεις μαζί με τα πλήρη γραφικά των εξαρτημάτων της μηχανής και των βοηθητικών συσκευών, όπως το «tail stock» και το «steady rest», παρέχοντας ασφάλεια, καθώς το  κατεργαζόμενο τεμάχιο δοκιμάζεται πλήρως πριν φτάσει στην πραγματική εργαλειομηχανή.  Παρέχοντας ανίχνευση συγκρούσεων και προσομοίωση μηχανής, το SolidCAM βοηθά τους χρήστες να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες κατασκευής τους, να ελαχιστοποιήσουν τα σφάλματα και να βελτιώσουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κατεργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λύση SolidCAM.