Ερευνητικό SolidWorks


Αγαπητοί φίλοι και χρήστες του SOLIDWORKS της Ελληνικής Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας, σας προσκαλούμε να αποκτήσετε το SOLIDWORKS, το οποίο χρειάζεστε για τα ερευνητικά σας έργα σε απόλυτα προνομιακή τιμή. Η DS SolidWorks Corp προτείνει το Ερευνητικό SOLIDWORKS ή αλλιώς την Πανεπιστημιακή Ερευνητική Άδεια (SOLIDWORKS® University Research License - URL) για τους ερευνητές.

Τι είναι η ερευνητική άδεια;


Με την Πανεπιστημιακή Ερευνητική Άδεια (SOLIDWORKS® University Research License - URL) οι ερευνητές έχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη μηχανολογική τεχνολογία, ενώ επικοινωνούν με άλλους ερευνητές και βιομηχανικούς χρήστες σε όλο τον κόσμο. H Πανεπιστημιακή Ερευνητική Άδεια δεν έχει περιορισμούς στη χρήση σε δημοσιεύσεις, σε χρηματοδοτούμενα από τη βιομηχανία έργα και σε εφαρμογές για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Δεν περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υδατογράφημα (watermark) και ακολουθεί το ίδιο πλάνο εκδόσεων με την εμπορική έκδοση του SOLIDWORKS.

Κερδίστε έκπτωση με την αγορά μιας ερευνητικής άδειας:

Δικαιούχοι Προμήθειας Πανεπιστημιακής Ερευνητικής Άδειας


Πανεπιστημιακά ερευνητικά εργαστήρια, ιατρικές σχολές και πανεπιστημιακά νοσοκομεία μπορούν να αγοράζουν ερευνητικές άδειες SOLIDWORKS στη μισή τιμή της τιμής του εμπορικού τιμοκαταλόγου για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το ερευνητικό έργο θα πρέπει να διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, και πρέπει να φιλοξενείται, να λαμβάνει χορηγία και/ή να διοικείται από το πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την πολιτική. Οι ιατρικές σχολές και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία που συνδέονται με πανεπιστήμια θεωρούνται ερευνητικές εγκαταστάσεις.
Εάν χρησιμοποιείτε το SOLIDWORKS ως τμήμα της έρευνάς σας σε σχολείο/σχολή, τότε χρειάζεστε μια άδεια URL. Εάν το αξιοποιείτε στην τάξη που διδάσκετε, τότε χρειάζεστε μια εκπαιδευτική άδεια. Παρακαλώ παρατηρήστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκπαιδευτική άδεια για την έρευνά σας, έστω και εάν αρχικά προοριζόταν για τη διδασκαλία μιας τάξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται μια χωριστή Πανεπιστημιακή ερευνητική άδεια.

Με την Alfasolid χτίζεις την επιτυχία σου

Με τις δεξιότητες που θα αποκτήσετε από το SOLIDWORKS® θα έχετε ένα σαφές πλεονέκτημα στους τομείς της μηχανικής ή στην αγορά εργασίας του βιομηχανικού σχεδιασμού.

Ως Πιστοποιημένος Συνεργάτης του SolidWorks (Certified SolidWorks Associate – CSWA) θα διαφοροποιηθείτε από τους πολλούς και θα ξεχωρίσετε από το πλήθος.

Το λογισμικό αποτελεί το μέσο που συμπεριλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται για τη διδασκαλία του 3D μηχανολογικού CAD μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα σχεδιασμού CAD.