Παρουσίαση της νέας έκδοσης Cimatron 16 από την AlfaSolid

Ως επίσημος και διαχρονικός αντιπρόσωπος της εταιρίας Cimatron στην Ελλάδα και την Κύπρο, η AlfaSolid σας παρουσιάζει τη νέα έκδοση Cimatron 16. Το Cimatron 16 προσφέρει νέo περιβάλλον εργασίας χρήστη και αυξημένο αυτοματισμό για ταχύτερο σχεδιασμό καλουπιών, δημιουργία ηλεκτροδίων και προγραμματισμό NC για κατασκευαστές εργαλείων. Η ισχυρή λειτουργικότητα που είναι εξειδικευμένη στην κατασκευή εργαλείων, περιλαμβάνει επιφάνειες προσθήκης μήτρας, χειρισμό πλέγματος και λεπτομέρειες σχεδίασης. Μερικές από τις πιο βασικές προσθήκες είναι οι ακόλουθες:

Γενικές βελτιώσεις περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

 • Το βελτιωμένο γραφικό περιβάλλον με αυξημένη ευκρίνεια, καθιστά το Cimatron 16 ευκολότερο στη χρήση και συντομεύει την καμπύλη εκμάθησης.

Πολλές βελτιώσεις UX αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού, όπως το New Triad Tool for drag and preview για γρήγορη, ακριβή μεταφορά σε κατευθύνσεις X, Y και Z ή σε επίπεδα XY, XZ και ZY. Επιτρέπει επίσης την ελεύθερη μεταφορά και περιστροφή γύρω από κάθε έναν από τους άξονες.

 • Αυτόματη αποθήκευση Drag & Drop DI αρχείων, πλέον αποθηκεύει αυτόματα όλα τα αρχεία κατά το κλείσιμο, αντί να αποθηκεύει χειροκίνητα ένα-ένα κάθε φορά.

Σχεδιασμός και μοντελοποίηση εργαλείων

 • Το Skin Tangent Extension είναι μια νέα λειτουργία μοντελοποίησης που επεκτείνει τις πλευρές εφαπτομενικά προς την ίδια κατεύθυνση των αρχικών επιφανειών. Η νέα λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επέκταση γενικών όψεων (δηλαδή, όχι επίπεδων ή κωνικών όψεων). Ο χρήστης μπορεί να αποεπιλέξει τις άκρες για να μην τις επεκτείνει.
 • Αρκετοί τύποι νέας διάταξης καλουπιών είναι πλέον διαθέσιμοι, συμπεριλαμβανομένου του smart mirror  και του array. Ο πίνακας “Εγκατάσταση” ελέγχει τις παραμέτρους για τον δευτερεύοντα τύπο διάταξης, τις περιστροφές και τις αποστάσεις κοιλοτήτων.
 • Το Ejector Lock Design Automation ανιχνεύει τους εκτοξευτήρες που πρέπει να κλειδωθούν για να αποφευχθεί η περιστροφή τους στην πλάκα εξαγωγής και τροποποιεί την κεφαλή εξαγωγής σύμφωνα με τον απαιτούμενο τύπο κλειδώματος για να δημιουργήσει την κατάλληλη οπή στην πλάκα. Η έκδοση Cimatron 16 παρέχει τέσσερις τύπους κλειδώματος για εκτοξευτήρες και αντικείμενα κοπής, που αντιπροσωπεύονται από τέσσερα σχήματα.
 • Η λειτουργία Die Design Extend Faces επιτρέπει στους χρήστες να αντικαταστήσουν τις επιφάνειες που δημιουργούνται κατά μήκος πολλών τμημάτων με ένα ομαλό συνεχές κομμάτι.
 • Mesh – τοπικό πλέγμα, καμπυλότητα-χάρτης και κλείσιμο ανοιχτών κενών. Στο Cimatron 16, μπορείτε να ελέγξετε το εύρος του re-mesh είτε σε καθολικό είτε σε τοπικό. Η νέα επιλογή Local επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει συγκεκριμένες περιοχές χωρίς να επηρεάσει ολόκληρο το μοντέλο.
 • Rib CreationSource Contours – υποδηλώνει τη δημιουργία δομικών νευρώσεων αυτόματα χρησιμοποιώντας είτε 2D περιγράμματα (παράλληλα με την κατεύθυνση των πλευρών προς τα κάτω από ένα 2D περίγραμμα) είτε από ένα ομαλό 3D περίγραμμα.
 • Οι αναφορές BOM προσφέρουν τώρα την επιλογή προβολής και εξαγωγής BOM ανά δομή συναρμολογήματος ώστε να αντικατοπτρίζουν τη σειρά ένθεσης.

Ηλεκτρόδια

 • Η υποστήριξη για υποδοχές ηλεκτροδίων συστήματος 3R επιτρέπει τώρα στους χρήστες να χρησιμοποιούν διαφορετικούς προσανατολισμούς για τον εργαλειοδέτη ανάλογα με το πρότυπο της εταιρείας και τον προσανατολισμό RFID, για να φιλοξενήσουν τον αναγνώστη RFID στο ρομπότ.
 • Η κατεργασία ηλεκτροδιάβρωσης είναι ευκολότερη στον έλεγχο. Οι χρήστες μπορούν τώρα να καθορίσουν το στάδιο καύσης ηλεκτροδίων από ξεχόνδρισμα έως λείανση απευθείας μέσα στο NC Setup. Όλοι οι καθορισμένοι φάκελοι TP εφαρμόζουν αυτόματα το ίδιο στάδιο καύσης για τη δημιουργία ηλεκτροδιάβρωσης. Όλες οι σχετικές παράμετροι κατεργασίας θα εφαρμοστούν αυτόματα σύμφωνα με τη ρύθμιση EDM.

Σύμμορφη ψύξη

 • Το Cimatron 16 προσφέρει τώρα περισσότερες αυτόματες επιλογές για βέλτιστη δημιουργία διαδρομής ψύξης με στόχο τη μεγαλύτερη απόδοση. Η νέα λειτουργία Virtual Volume επιτρέπει στον χρήστη να περιορίσει ένα κύκλωμα ψύξης σε ένα τμήμα του όγκου του σχήματος και να αποφύγει περιοχές που δεν χρειάζονται κανάλι ψύξης.
 • Η επιλογή Optimize Curvature εμφανίζει περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η δημιουργία καναλιού ψύξης, δίνοντάς σας τον έλεγχο για να διορθώσετε το κανάλι.

Αυτοματοποίηση προγραμματισμού NC

 • Εισαγωγή Κοπτικών Εργαλείων & Εργαλειοδέτες απευθείας από εξωτερικές μορφές διεπαφής δεδομένων όπως STEP, IGES και STL, καθώς και αρχεία Cimatron (ELT). Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τα σχήματα και δημιουργεί την αντίστοιχη αναπαράστασή τους στον πίνακα κοπής.
 • Η αντιγραφή-επικόλληση γεωμετρικών δεδομένων μεταξύ διαδικασιών δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισάγουν αποτελεσματικά δεδομένα μεταξύ διαδικασιών κατεργασίας ή πολλαπλών διαδικασιών, για εύκολο και χωρίς σφάλματα προγραμματισμό.

Βελτιωμένες στρατηγικές CAM

 • Το 3-Axis Rough &; Volume Pocketing υποστηρίζει πλέον αυτόματη επιλογή πολλαπλών κοπτικών διαφορετικού μήκους για τη βέλτιστη ακολουθία κοπής. Αυτή η αποδοτική λειτουργία για Rough Parallel, Rough Spiral και Volume Pocket έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη επιλογή εργαλείων, λιγότερους κραδασμούς εργαλείων και μεγαλύτερες ταχύτητες κοπής.
 • Multi Heights & Multi PocketsVoluMill™ Pocket μπορεί τώρα να φρεζάρει πολλαπλές κοιλότητες διαφορετικών επιπέδων και βάθους ως ρουτίνα ενός βήματος. Ο συνδυασμός της αποτελεσματικής εργαλειοδιαδρομής του VoluMill με την αυτοματοποίηση του Pocket Manager για περιοχές που ορίζονται από περιγράμματα δίνει στους χρήστες το καλύτερο και των δύο κόσμων.
 • Οι νέες αυτόματες λειτουργίες διάτρησης μπορούν να εκτελούνται μέσω του προτύπου NC για απρόσκοπτη δημιουργία ομάδων οπών και επίσης να αντιπροσωπεύουν μοναδικά σχήματα αποθεμάτων για ασφαλέστερη και ταχύτερη διάτρηση. Μια βελτιωμένη διαδικασία σχισμής 2,5 αξόνων χρησιμοποιεί προ-διάτρητες οπές προκειμένου να επιταχυνθεί η μηχανική κατεργασία με τα βέλτιστα εργαλεία.
 • Βελτιώσεις 3 αξόνων: Η γεωδαιτική διαδικασία είναι πλέον διαθέσιμη για όλους τους χρήστες NC, όπως στο Rough 3+2 Automatic Orientation.
 • Βελτιώσεις 5 αξόνων: Η αφαίρεση γρεζιών 5 αξόνων υποστηρίζει τώρα νέους τύπους κοπτικών εργαλείων, όπως End Mill, Sphere Mill, Lollipop Mill, Tapper Mill και Chamfer Mill. Επιπλέον, εργαλεία χωρίς πλήρη ακτίνα άκρου μπορούν τώρα να ορίσουν το σημείο επαφής για το εργαλείο και το κατεργασμένο άκρο. Η λειτουργία “Multiple Cuts” μπορεί να προσεγγίσει ένα επίπεδο (chamfer) ή στρογγυλεμένο (fillet) σχήμα χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα περάσματα.
 • Πολλές πρόσθετες βελτιώσεις περιλαμβάνουν αυτόματο τόξο για είσοδο / έξοδο, πρόσθετες επιλογές διαδρομής επιφάνειας για φρεζάρισμα, καλύτερο χειρισμό των υποκοπών για ξεχόνδρισμα σε 5 άξονες.

 

Μετάφραση και επιμέλεια: Πέτρος Φωτόπουλος και Στέφανος Σταμούλης