Αναβαθμίστε το μηχανουργείο σας με την κορυφαία λύση μας για MILL-TURN πολλαπλών καναλιών & SWISS

  • Το SolidCAM προσφέρει την καλύτερη λύση για “Multi-Channel φρεζό-τορνους & Swiss-Type της αγοράς
  • Το SolidCAM προσφέρει πιστοποιημένους post-processors για όλες τις πολύ-κάναλες μηχανές και “ελβετικού τύπου”  (Multi-Channel Mill-Turn & Swiss-Type) εργαλειομηχανές
  • Βελτιστοποιήστε την παραγωγή σας με τον παντοδύναμο συγχρονισμό καναλιών που μόνο το SolidCAM προσφέρει
  • Δείτε όλη την  κοπή σε πλήρη προσομοίωση για μεγαλύτερη ασφάλεια πριν την κοπή

Για περισσότερες λεπτομέριες και παραδείγματα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site της SolidCAM