• Εταιρία:

Κύριο αντικείμενο της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑKH ΑΕBE είναι η κατασκευή μονάδων ηλεκτροστατικής βαφής.

  • Προκλήσεις:

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού και πιο λεπτομερή σχεδίαση.
Βιβλιοθήκες για τα εξαρτήματα της εταιρίας.
Ανάπτυξη του ERP με τη βοήθεια του SolidWorks.
Δομική ανάλυση για τις κατασκευές μετάλλων .
Παρουσίαση των μονάδων (τρισδιάστατη εξομοίωση).
Δημιουργία περίπλοκων αναπτυγμάτων.
Μείωση του κόστους εργασίας της κατασκευής.

papagiannaki_case_study2

  • Οφέλη SolidWorks:

Οι κατασκευές μας αποτελούνται από εκατοντάδες standard parts. Έτσι δημιουργήσαμε βιβλιοθήκες για τα εξαρτήματα αυτά.
Οι λίστες υλικών των σχεδίων χρησιμοποιούνται για το ERP.
Το CosmosWorks μας βοηθά στη μελέτη των μεταλλικών κατασκευών μας.
H τρισδιάστατη εξομοίωση των μονάδων μας παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τις κατασκευές μας. Επίσης, σε συνδυασμό με το PhotoWorks παράγουμε ελκυστικότερες παρουσιάσεις.
Περιεκτικότερα σχέδια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου και κατά συνέπεια του κόστους κατασκευής.
Τα εργαλεία του sheet metal μας βοηθούν να δημιουργούμε ευκολότερα και γρηγορότερα περίπλοκα αναπτύγματα.
Με το PDMWorkgoup έχουμε οργανώσει τα projects της εταιρείας πολύ καλύτερα.Επίσης, περισσότεροι από ένας σχεδιαστές μπορούν να σχεδιάζουν για το ίδιο project παράλληλα

Τα οφέλη σχεδίου SolidWorks είναι ήδη ορατά στην παραγωγή μας. Το σχέδιο με SolidWorks μας παρέχει τη δυνατότητα να γίνει διαχείριση των προγράμμάτων μας αποτελεσματικότερα
Θεόδωρος Φραγκούλης, Μηχανικός Σχεδιασμού