• Εταιρία:

H επιχείρηση HYDROCUT δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων Laser, Plasma και Waterjet.

  • Προκλήσεις:

Εύκολη και γρήγορη σχεδίαση περίπλοκων σχημάτων-επιφανειών.
Υπόδειξη κατασκευαστικών και λειτουργικών προβλημάτων ενός μηχανισμού.
Άμεση σύνδεση σχεδιαστικών δεδομένων με κατασκευαστικά.

  • Οφέλη χρήσης SolidWorks:

Ευκολία και απλότητα χρήσης
Παραμετροποίηση εξαρτημάτων και μηχανισμών
Αυτοματοποίηση πολλών σχεδιαστικών διαδικασιών
Πλούσια βιβλιοθήκη εξαρτημάτων από διάφορες εταιρίες κατασκευής

Το SolidWorks είναι ένα εργαλείο βιομηχανικής σχεδίασης και ανάπτυξης νέων προϊόντων που υπόσχεται πολλά, αλλά μπορεί να κάνει και πολλά
Φίλιππος Σουκατζίδης, CAD CAM Engineer