Ανακαλύψτε πώς το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) χρησιμοποιεί τον σχεδιασμό και τις λειτουργίες θερμικών συστημάτων του SOLIDWORKS, για την καλύτερη μελέτη παραβολικών ηλιακών συλλεκτών.