Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων(ΕΤΕΣΑ)Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

  • Εταιρία:

Το APTL εργαστήριο διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες στους τομείς των καθαρών μεταφορών, της καθαρής ενέργειας και στον in-situ έλεγχο διεργασιών.

  • Προκλήσεις:

Ο σχεδιασμός αξιόπιστων και λειτουργικών πρωτότυπων μοντέλων.
Ένα εύχρηστο 3D CAD για την αναπαράσταση των ιδεών των μηχανικών.

  • SolidWorks Benefits:

Με το SolidWorks μειώθηκε ο σχεδιαστικός μας κύκλος πάνω 50%.
Οι αλλαγές στα μοντέλα γίνονται στιγμιαία.
Καλή παρουσίαση των προϊόντων σε πελάτες.
Μικρός χρόνος εκμάθησης στους νέους χρήστες

Προηγούμενο CAD: AutoCAD

Με το SolidWorks είμαστε σε θέση να ελέγχουμε τα πρωτότυπα μοντέλα που σχεδιάζουμε από τα αρχικά στάδια. Η υλοποίηση των ιδεών μας είναι πλέον εφικτή χωρίς συμβιβασμούς
Απόστολος Τσάκης, Research Engineer