Ανακαλύψτε το SOLIDWORKS μέσα από την πλατφόρμα 3DEXPERIENCE

Με  την προσθήκη της πλατφόρμας 3DEXPERIENCE στις λύσεις μας, το SOLIDWORKS αποκτά ολοένα και περισσότερες δυνατότητες καθώς διευρύνεται και συνδυάζεται με πολυάριθμες εφαρμογές επικοινωνίας , ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων.

Παρακολουθήστε τον Γιώργο, Application Engineer της Alfasolid, να χρησιμοποιεί το SOLIDWORKS σε συνδυασμό με την πλατφόρμα 3DEXPERIENCE για εύκολη και άμεση διαχείριση των CAD αρχείων.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο, αρχικά ανοίγει ένα μεγάλο συναρμολόγημα στο “SOLIDWORKS Connected”, και με τη βοήθεια του add-in που βρίσκεται ενσωματωμένο στο πρόγραμμα, χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Cloud PDM για να αποθηκεύσει αυτό το Assembly στο 3DEXPERIENCE.

Η εφαρμογή του 3DEXPERIENCE “Bookmark Editor”, του δίνει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιήσει τα δεδομένα σε φακέλους, στη συγκεκριμένη περίπτωση σώζει το αρχείο στο “Bookmark” (φάκελο) prj001.

Στη συνέχεια, αφού συνδεθεί στην πλατφόρμα του 3DEXPERIENCE, χρησιμοποιεί την εφαρμογή “Product Explorer” για να ανιχνεύσει την αλλαγή που θέλει να κάνει στο υποσυναρμολόγημα “overtuning mechanism”.

Καθώς έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το “Top level Assembly” μέσα από το 3DEXPERIENCE, μεταβαίνει και πάλι στο SOLIDWORKS και κάνει τις αλλαγές που επιθυμεί.

Αφού τελειώσει με τις αλλαγές, δημιουργεί ένα νέο “Revision”, ώστε να διατηρήσει και το πρώτο αρχείο, σε περίπτωση που χρειαστεί να το ξανά αντικαταστήσει.

Τα δεσμεύει στον τοπικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας την εντολή “lock”, και στη συνέχεια τα σώζει ασφαλή και πάλι στην πλατφόρμα 3DEXPERIENCE.

Όταν τελειώσει με το “save”, τα αποδεσμεύει χρησιμοποιώντας το “unlock” ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμα από τους υπόλοιπους χρήστες online.

Στη συνέχεια, μέσω του “search” που υπάρχει στην πλατφόρμα, ανοίγει το συναρμολόγημα με τη χρήση της εφαρμογής “3d navigate”, και ελέγχει ότι οι διαστάσεις των αλλαγών που έκανε είναι σωστές.

Και εννοείται, δεν παραλείπει να συγκρίνει τα δύο “revisions” που δημιούργησε (Α.1 και Β.1) ώστε να δει εικονικά τις αλλαγές που έκανε στο συγκεκριμένο “component” (part ή assembly”).

Εάν ενδιαφέρεστε να δοκιμάσετε το SOLIDWORKS σε συνδυασμό με την πλατφόρμα 3DEXPERIENCE, επικοινωνήστε μαζί μας.

George ZamposApplication Engineer