Δείτε πώς η ανάπτυξη του μηχανήματος «LID Boss» κατέστη δυνατή μέσω τηλεργασίας, χάρη στα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα 3DEXPERIENCE

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Σε συνθήκες τηλεργασίας, η άμεση επικοινωνία είναι μείζον θέμα. Σημαντικό βήμα αποτελεί η συνύπαρξη των εργαζομένων σε έναν διαδικτυακό χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν ενεργοί και ενήμεροι, ακόμα και εξ αποστάσεως.

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του μηχανήματος «LID Boss», η ομάδα σχεδιασμού κατάφερε να κρατηθεί ενωμένη, δουλεύοντας εξ αποστάσεως, μέσω των εργαλείων που προσφέρονται από την πλατφόρμα 3DEXPERIENCE Works.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, σας παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

  • Άμεση δημιουργία ενός κοινού, ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας, μέσα από το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε σε πραγματικό χρόνο και να ανταλλάσετε πληροφορίες με τους συναδέλφους σας
  • Δημιουργία και προγραμματισμός project και εργασιών με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, διαθέσιμα για όλους
  • Διαμοιρασμός αρχείων με ασφάλεια μέσω του 3D Drive
  • Οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αρχείων
  • Αποθήκευση των δεδομένων CAD σε μια κοινόχρηστη τοποθεσία στο cloud
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

για να μάθετε πώς η ομάδα του «LID Boss» έφερε στην αγορά το καινοτόμο αυτό προϊόν με τη βοήθεια του 3DEXPERIENCE.