ΔΩΣΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ PDM

Η αξιοποίηση των δεδομένων των προϊόντων βελτιώνει αποτελεσματικά τη συνεργασία και την αυτοματοποίηση

Ο σχεδιασμός προϊόντων και τα αντίστοιχα δεδομένα αυτών, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη των προϊόντων. Σήμερα, όλοι τα διαφορετικά τμήματα διαδραματίζουν ρόλο στη σχεδιαστική διαδικασία, επομένως η ύπαρξη της κατάλληλης τεχνολογίας που επιτρέπει την άμεση αναζήτηση, ασφάλεια και κοινή χρήση των δεδομένων των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας.

Διαβάστε αυτό το eBook για να μάθετε πώς το λογισμικό διαχείρισης δεδομένων προϊόντων (PDM) μπορεί να σας βοηθήσει στα εξής:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με την προώθηση της καινοτομίας
  • Αύξηση της ποιότητας των προϊόντων και της αυτοματοποίησης
  • Προστασία των πολύτιμων διευθύνσεων IP επιτρέποντας παράλληλα την αποτελεσματική συνεργασία
  • Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης έτοιμων δεδομένων προϊόντων
  • Καλύτερη διαχείριση προμηθευτών με χρήση δεδομένων προϊόντων για την προμήθεια και τη διαχείριση αποθεμάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ EBOOK για να μάθετε πώς το λογισμικό SOLIDWORKS PDM μπορεί να παρέχει στους κατασκευαστές την ευελιξία και τον έλεγχο των δεδομένων που χρειάζονται για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.