ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

Το eBook της New Tech-Clarity εξηγεί πώς οι σύγχρονες πλατφόρμες καινοτομίας μπορούν να βοηθήσουν

Η συνεργασία επηρεάζει κάθε μέρος του κύκλου ανάπτυξης των προϊόντων, και τα προϊόντα δεν μπορούν να αναπτυχθούν ή να εισαχθούν στην αγορά χωρίς αυτήν. Η ικανότητα συνεργασίας με πολλές ομάδες και τμήματα -τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού- απαιτεί τον επιτυχημένο συντονισμό των διαδικασιών, των δεδομένων, των γνώσεων, των ιδεών, των χρονοδιαγραμμάτων, των επικοινωνιών και άλλων παραμέτρων. Στις προκλήσεις προστίθεται το γεγονός ότι τα σημερινά προϊόντα είναι ολοένα και πιο σύνθετα.

Η κακή συνεργασία οδηγεί σε καθυστερήσεις, σφάλματα, και αύξηση του κόστους – που έχουν αντίκτυπο στην κερδοφορία.

Το eBook “The Costs of Poor Engineering Collaboration” της εταιρείας Tech-Clarity εξετάζει αυτές τις προκλήσεις και εξηγεί πώς οι σύγχρονες πλατφόρμες καινοτομίας και τα εργαλεία συνεργασίας μπορούν να βοηθήσουν:

  • Να αυξήσετε την αποδοτικότητα στη μηχανική
  • Να βελτιώσετε τη δυνατότητα των μηχανικών να συνεργάζονται με χρήστες που δεν είναι CAD
  • Να υποστηρίζετε αδιάλειπτους χειρισμούς μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής
  • Να επιτρέπετε στους μηχανικούς να εντοπίζουν τα προβλήματα νωρίτερα με καλύτερη επικοινωνία με τους αναλυτές
  • Να περιορίζετε τον κίνδυνο γύρω από την αβεβαιότητα της αγοράς ενσωματώνοντας τη φωνή των πελατών στο προϊόν σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ EBOOK για να ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα προς όφελος της εταιρείας σας επενδύοντας σε βελτιωμένες δυνατότητες συνεργασίας.