Βελτιώστε την συνεργασία και την αυτοματοποίηση αξιοποιώντας τα δεδομένα των προϊόντων σας

Αξιοποιήστε τις βελτιώσεις της παραγωγικότητας που απαιτούνται για να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο σχεδιασμός των προϊόντων και τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν αποτελούν το απαραίτητο εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης των προϊόντων. Σήμερα, όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι διαδραματίζουν έναν ρόλο στη σχεδιαστική συνεργασία, επομένως η ύπαρξη της κατάλληλης τεχνολογίας που επιτρέπει την εύκολη εύρεση, την ασφάλεια και την κοινή χρήση των δεδομένων των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας.

Διαβάστε αυτό το eBook για να μάθετε πώς το λογισμικό διαχείρισης δεδομένων προϊόντων (PDM) μπορεί να σας βοηθήσει στην:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με την προώθηση της καινοτομίας
  • Βελτίωση της ποιότητας και της αυτοματοποίησης των προϊόντων σας
  • Προστασία των IP σας και παράλληλα στην εξασφάλιση της αποδοτικής σας συνεργασίας
  • Ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων του προϊόντος σας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ EBOOK για να μάθετε πώς το λογισμικό SOLIDWORKS PDM μπορεί να παρέχει στους κατασκευαστές την ευελιξία και τον έλεγχο των δεδομένων που χρειάζονται για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.