Συνοπτικά

Το εργαλείο Project Explorer του MyCADtools χρησιμοποιείται για την αναδιάρθρωση ενός έργου απευθείας από το Windows Explorer (σε αντίθεση με το SOLIDWORKS Explorer) χωρίς να χάνονται οι σύνδεσμοι SOLIDWORKS μεταξύ των εγγράφων.

Κύρια χαρακτηριστικά του Project Explorer του MyCADtools:

–              Ανάλυση των αρχείων που περιέχονται στον φάκελο πριν την ενέργεια

–              Μετακίνηση των αρχείων ενός έργου SOLIDWORKS από τα Windows

–              Διατήρηση των αναφορών στο Explorer

–              Μετακίνηση φακέλων

–              Μετονομασία φακέλων

–              Μετονομασία αρχείων, διαχείριση αναφορών

–              Μαζική μετονομασία αρχείων με χρήση προσαρμοσμένων κανόνων ονομασίας

–              Άμεση εμφάνιση ενημερωμένων αναφορών

Κύριες διαφορές του Project Explorer με το SOLIDWORKS:

Κύριες διαφορές του Project Explorer με το SOLIDWORKS

Κύριες διαφορές του Project Explorer με το SOLIDWORKS

Κάντε αναδιάρθρωση στα έργα σας με ευκολία

Η μεταφορά των αρχείων ενός έργου ποτέ δεν ήταν ευκολότερη: απλώς πρέπει να μεταφέρετε και να αποθέσετε αρχεία από το Windows Explorer, διατηρώντας παράλληλα τις εξωτερικές αναφορές.

Από το Windows Explorer, μπορείτε να μετακινήσετε αρχεία από τον φάκελο συναρμολογήματος σε άλλο φάκελο (με ή χωρίς μετονομασία), όπως στοιχεία που αποφασίζετε να φτιάξετε τυπικά (στοιχεία βιβλιοθήκης). Όταν ανοίγετε το συναρμολόγημα σας, θα σας υποδεικνύει τις νέες σας αναφορές.