Συνοπτικά

Το εργαλείο Pilot Assembly του MyCADtools σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να τροποποιείτε τα συναρμολογήματα σας από ένα αρχείο Excel.

Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να τροποποιήσετε διαστάσεις και ιδιότητες, και να διαχειριστείτε τους περιορισμούς και τα εξαρτήματα των συναρμολογημάτων σας. Καθιστά επίσης δυνατό να διαχειρίζεστε τις λειτουργίες των εξαρτημάτων σας.

Κύρια χαρακτηριστικά του Pilot Assembly του MyCADtools:

– Σύγκριση όλων των sub-assemblies, των εξαρτημάτων και των λειτουργιών των εξαρτημάτων σε έναν πίνακα του Excel
– Τροποποίηση των διαστάσεων των συναρμολογημάτων σας απευθείας στο Excel
– Τροποποίηση ιδιοτήτων
– Διαχείριση της κατάστασης (Επιλύθηκε/Διαγράφηκε) των εξαρτημάτων και των λειτουργιών αυτών των εξαρτημάτων
– Διαχείριση των configurations των sub-assemblies και των εξαρτημάτων
– Φιλτράρισμα για την ανάκτηση των εξαρτημάτων στο Excel

Κύριες διαφορές του Pilot Assembly με το SOLIDWORKS:

Κύριες διαφορές του Pilot Assembly με το SOLIDWORKS

Κύριες διαφορές του Pilot Assembly με το SOLIDWORKS

Διαχειριστείτε πολύ εύκολα όλες τις παραμέτρους των συναρμολογημάτων σας

Η τροποποίηση ενός συναρμολογήματος ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολη: όλες οι τροποποιήσεις που μπορείτε να κάνετε σε ένα συναρμολόγημα ομαδοποιούνται σε έναν πίνακα του Excel.

Τροποποιήστε όλες τις παραμέτρους των sub-assemblies, των εξαρτημάτων, των λειτουργιών των εξαρτημάτων και των configurations απευθείας στον πίνακα και επιβεβαιώστε τις τροποποιήσεις σας. Το συναρμολόγημα σας ενημερώνεται αμέσως στο SOLIDWORKS.