Συνοπτικά

Το εργαλείο Integration του MyCADtools σάς επιτρέπει να τυποποιήσετε τα έγγραφα σας.

Χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένους κανόνες, αυτό το εργαλείο σάς επιτρέπει να ελέγχετε την εγκυρότητα ενός συνόλου εγγράφων του SOLIDWORKS, να γράφετε έκθεση εξαίρεσης, και να κάνετε τις απαραίτητες και επιθυμητές αλλαγές.

Κύρια χαρακτηριστικά του Integration του MyCADtools:

• Εκτέλεση λειτουργιών …
– Ιδιότητες (προσθήκη, διαγραφή, μετονομασία, συνένωση)
– Configuration (μετονομασία configuration, κλπ.)
– Σχέδιο (δημιουργία BOM, αντικατάσταση προτύπου σχεδίου, κλπ.)
– κ.λπ.
• … σύμφωνα με τους όρους:
– Ιδιότητες (υπάρχει, ισούται με, …)
– Configuration (όνομα configuration ίσο με, …)
– Τύπος εγγράφου (Part, Assembly, Σχέδιο)
– κ.λπ.
• Με πλήρη δυνατότητα προσαρμογής
• Δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών
• Σύνδεση στη θυρίδα ασφαλείας PDM (απαιτεί άδεια myPDMtools)

Κύριες διαφορές του Integration με το SOLIDWORKS:

Κύριες διαφορές του Integration με το SOLIDWORKS

Κύριες διαφορές του Integration με το SOLIDWORKS

Βελτιώστε την ποιότητα τυποποιώντας τα έγγραφα του SOLIDWORKS και τις μεθόδους εργασίας σας

Τα έγγραφα του SOLIDWORKS που παράγετε προέρχονται από πολλές πηγές (συνεργάτες, υπεργολάβους, κ.λπ.). Αυτό το εργαλείο είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η συνέπεια και η εγκυρότητα των δεδομένων που πρέπει να διαχειριστείτε. Ο υπολογισμός είναι απλός: σε ένα έργο με 200 έγγραφα που πρέπει να ελέγξετε και να τροποποιήσετε αν χρειάζεται, αν χρειάζεται κατά μέσο όρο 10 λεπτά ανά έγγραφο, εξοικονομείτε περισσότερες από 30 ώρες δουλειάς!