Συνοπτικά

Το εργαλείο Get Coordinates 3D του MyCADtools χρησιμοποιείται για την αυτόματη εξαγωγή των συντεταγμένων XYZ διαφόρων θέσεων ή γεωμετριών του SOLIDWORKS που έχουν επιλεγεί σε ένα αρχείο ή σε μορφή σχολίων 3D.

Κύρια χαρακτηριστικά του Get Coordinates 3D του MyCADtools:

  • Φίλτρα επιλογής γεωμετριών

– Σημεία/κορυφές/κέντρα/κ.λπ.

– Γραμμές / τόξα / κύκλους / αλυσίδες, κλπ.

– Πρόσωπα/σκίτσα

  • Επιλογή του συστήματος εξαγωγής συντεταγμένων
  • Αυτόματη δημιουργία 3D σχολίων
  • Εξαγωγή συντεταγμένων απευθείας σε ένα αρχείο σε μορφή κειμένου ή Μορφή Excel
  • Δυνατότητα μακροεντολής: σχόλια και αυτόματη ενημέρωση του αρχείου εξαγωγής

Κύριες διαφορές του Get Coordinates 3D με το SOLIDWORKS:

Κύριες διαφορές του Get Coordinates 3D με το SOLIDWORKS

Κύριες διαφορές του Get Coordinates 3D με το SOLIDWORKS

Εξοικονομήστε χρόνο στις καθημερινές σας συναλλαγές με τις ομάδες παραγωγής

Με το εργαλείο Get Coordinates 3D, μπορείτε να επικοινωνήσετε πληροφορίες για την γεωμετρία στην παραγωγή ή σε ένα συνεργάτη, χωρίς τη χρήση ενός σχεδίου, και έτσι να εξοικονομήσετε πολύ χρόνο, παρέχοντας παράλληλα την βέλτιστη αναγνωσιμότητα. Ακόμα,  με αυτό το εργαλείο μπορείτε να παράγετε  γρήγορα και εύκολα γεωμετρικές πληροφορίες που μπορούν να γίνουν κατανοητές από όλους.