Η απόλυτη εμπειρία CAD/CAM για το σχεδιασμό, την ένθεση και την κοπή σωληνώσεων!

Η Lantek χρησιμοποίησε όλη την εμπειρία που έχει αποκτήσει στα συστήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού για μηχανές κοπής, διάτρησης και κάμψης λαμαρίνας και δημιούργησε το Lantek Flex3d Tubes.

Το Lantek Flex3d Tubes είναι το απόλυτο σύστημα λογισμικού CAD/CAM για το σχεδιασμό, την ένθεση και την κοπή σωληνώσεων.

Εύκολη και ευέλικτη σχεδίαση:
Το Lantek Flex3d Tubes ενσωματώνεται με διάφορα είδη σωληνώσεων όπως SAT και IGES. Αυτό το λογισμικό επιτρέπει στον τρισδιάστατο σχεδιασμό να είναι απλός και διαισθητικός. Δίνει την πραγματική διάσταση του σχεδίου που τελικά θα κοπεί σε μια μηχανή.
Αυτό το σύστημα είναι ένα παραμετρικό σύστημα που επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τις τιμές οποιωνδήποτε λειτουργιών που έχουν πραγματοποιηθεί προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις αρχικές παραμέτρους κάθε σωλήνα (μήκος, διάμετρος κ.α.).
Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο του σχεδιασμού, ο χρήστης μπορεί να προσομοιώσει τη βελτιστοποίηση του σωλήνα (nesting) και της διαδρομής που ακολουθεί η κεφαλή κοπής. Το λογισμικό θα δημιουργήσει απευθείας το πρόγραμμα NC για να το στείλει κατευθείαν στο μηχάνημα.

Μάθετε περισσότερα

Δείτε το DEMO

Ζητήστε προσφορά