Τεχνολογικές τάσεις για το 2022

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις 12 τάσεις της τεχνολογίας, σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας συμβούλων Gartner, που θα πολλαπλασιάσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των οργανισμών.

 1. Modular applications

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν προς μια τεχνολογική αρχιτεκτονική που υποστηρίζει γρήγορες, ασφαλείς και αποτελεσματικές αλλαγές εφαρμογών, οι οποίες θα τους οδηγήσουν στην κατεύθυνση της αρχιτεκτονικής σπονδυλωτών εφαρμογών. Αυτό θα τους επιτρέψει να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό κατά 80% όσον αφορά την ταχύτητα υλοποίησης των νέων τους λειτουργιών.

 1. Χρήση υπολογιστών για τη βελτίωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Gartner προβλέπει ότι μέχρι το 2025, το 60% των μεγάλων οργανισμών θα χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες υπολογιστικές τεχνικές που θα ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, επιτρέποντας την εξαγωγή της αξίας των δεδομένων, ενώ θα εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις του απορρήτου. Σκοπός είναι να αποφευχθεί η απώλεια της εμπιστοσύνης των πελατών ως αποτέλεσμα συμβάντων που σχετίζονται με την ιδιωτική τους ζωή εφαρμόζοντας τεχνικές PEC (ακρωνύμιο για Privacy Enhantation Computation), οι οποίες προστατεύουν προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες σε επίπεδο δεδομένων, λογισμικού ή υλικού. Αυτές οι τεχνικές λειτουργούν δημιουργώντας ένα αξιόπιστο περιβάλλον όπου τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν με αποκεντρωμένο τρόπο και δημιουργώντας αλγορίθμους ανάλυσης.

 1. Κατανεμημένες εταιρείες

Με την οριστική ώθηση των υβριδικών μοντέλων εργασίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό που είναι γνωστό ως κατανεμημένες εταιρείες, οι οποίες εξαρτώνται από την ψηφιοποίηση και την απομακρυσμένη εργασία. Αυτό σημαίνει την υλοποίηση αλλαγών σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο υπηρεσιών, ώστε να παρέχεται εργασιακή εμπειρία συμβατή με τους πελάτες. Η Gartner προβλέπει ότι μέχρι το 2023, το 75% των οργανισμών που επωφελούνται πλήρως από τα οφέλη των κατανεμημένων επιχειρήσεων θα δουν αύξηση των εσόδων κατά 25% ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους.

 1. Συνολική εμπειρία (TX)

Η Total Experience είναι μια στρατηγική που ενσωματώνει την εμπειρία του εργαζομένου (EX), του πελάτη (CX), του χρήστη (UX) και της πολλαπλής εμπειρίας (MX) με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Εστιάζεται στη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, ικανοποίηση, πίστη και υπεράσπιση των πελατών και των εργαζομένων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εμπειριών των ενδιαφερομένων μερών. Είναι το έδαφος που δεν έχει ακόμα καλυφθεί πλήρως και, την επόμενη δεκαετία, θα φέρει μαζί του νέες τάσεις.

 1. Artificial Intelligence (AI)

Η χρήση προηγμένου λογισμικού θέτει τους οργανισμούς σε διαφορετικό επίπεδο όσον αφορά την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Όποιος δεν εφαρμόσει αυτήν την τεχνολογία στη δραστηριότητά του θα μείνει πίσω. Σύμφωνα με την Gartner, μέχρι το 2025, το 10% των εταιρειών που καθιερώνουν τις καλύτερες πρακτικές τεχνητής νοημοσύνης θα παράγει τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερη αξία από το 90% των εταιρειών που δεν το κάνουν.

 1. Πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις (Decision intelligence)

Το λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης και το Machine Learning, μαζί με την Ανάλυση Δεδομένων, ανοίγουν την πόρτα σε μια ουσιαστική βελτίωση στη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία, αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γίνεται όλο και πιο απαιτητικό. Η Gartner προβλέπει ότι, κατά τα επόμενα δύο χρόνια, το ένα τρίτο των μεγάλων οργανισμών θα χρησιμοποιούν πληροφορίες αποφάσεων για τη λήψη των αποφάσεων τους.

 1. Generative AI

Η Generative AI είναι μια τεχνική Machine Learning που μαθαίνει για το περιεχόμενο ή τα αντικείμενα από δεδομένα και τα χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει νέα καινοτόμα περιβάλλοντα. Η Generative AI έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέες μορφές δημιουργικού περιεχομένου, όπως βίντεο, να επιταχύνει τους κύκλους έρευνας και να αναπτύξει νέα πεδία εργασίας. Μέχρι το 2025, η Gartner προβλέπει ότι η Generative AI θα αντιπροσωπεύει το 10% όλων των δεδομένων που παράγονται, ένα ποσοστό που σήμερα είναι 1%.

 1. Υπεραυτοματισμός

Ο υπεραυτοματισμός είναι μια πειθαρχημένη, προσανατολισμένη στις επιχειρήσεις προσέγγιση για τον ταχύ εντοπισμό, τον έλεγχο και την αυτοματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων διαδικασιών πληροφορικής και επιχειρήσεων.

 1. Πλέγμα κυβερνοασφάλειας

Η παραδοσιακή περίμετρος ασφαλείας έχει αλλάξει. Η συνδεσιμότητα προσφέρει εξαιρετική αποδοτικότητα, αλλά αυξάνει επίσης τον κίνδυνο επιθέσεων που μπορούν να σταματήσουν με μια ευέλικτη αρχιτεκτονική ασφάλειας με ενσωματωμένες, ανόμοιες υπηρεσίες ασφαλείας. Έως το 2024, οι οργανισμοί που υιοθετούν ένα πρότυπο CSMA (Cyber Security Maturity Assessment) θα μειώσουν τον οικονομικό αντίκτυπο των μεμονωμένων συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια κατά μέσο όρο στο 90%.

 1. Τοπικές πλατφόρμες cloud (NCP)

Για την πραγματική παροχή ψηφιακών δυνατοτήτων παντού, οι εταιρείες πρέπει να μετακινηθούν προς τις τοπικές πλατφόρμες cloud (NCP), οι οποίες χρησιμοποιούν βασικές υπολογιστικές δυνατότητες στο cloud για την παροχή κλιμακούμενων υπηρεσιών, προσφέροντας περισσότερη αξία με χαμηλότερο κόστος. Γι’ αυτό η Gartner προβλέπει ότι οι πλατφόρμες που είναι εγγενείς στο cloud θα χρησιμεύσουν ως βάση για πάνω από το 95% των νέων ψηφιακών πρωτοβουλιών μέχρι το 2025, σε σύγκριση με λιγότερο από το 40% σήμερα.

 1. Αυτόνομα συστήματα

Τα αυτόνομα συστήματα είναι αυτοδιαχειριζόμενα φυσικά ή λογισμικά συστήματα που μαθαίνουν από το περιβάλλον τους και τροποποιούν δυναμικά τους αλγορίθμους τους σε πραγματικό χρόνο για να βελτιστοποιήσουν τη συμπεριφορά τους σε πολύπλοκα οικοσυστήματα. Σε αντίθεση με τα αυτοματοποιημένα συστήματα, τα αυτόνομα συστήματα προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες συνθήκες εργασίας. Μιλάμε για ρομπότ, drones ή έξυπνους χώρους.

 1. Δομή δεδομένων

 

Είναι ακόμα συχνό να βρίσκει κανείς σε μια εταιρεία στοίβες από δεδομένα τα οποία είναι αξιοποιήσιμα από ένα τμήμα ή από μερικούς ανθρώπους αλλά όχι από το σύνολο. Η κεντρική αξιοποίηση, οργάνωση και ανάλυση του συνόλου των δεδομένων συνεισφέρει σημαντικά στην απόδοση ενός οργανισμού. Τα “data fabrics” μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου καθώς γεφυρώνουν τα δεδομένα μεταξύ χρηστών και εφαρμογών σε μια κλιμακωτή αρχιτεκτονική και προσφέρουν από οπουδήποτε, οποτεδήποτε εύκολα και γρήγορα μια συνολική και κατανοητή οπτική. Η πραγματική αξία των “data fabrics” είναι η δυνατότητα της δυναμικής βελτίωση της αξιοποίησης των δεδομένων με τη βοήθεια των ενσωματωμένων εργαλείων στατιστικής και ανάλυσης μειώνοντας τον χρόνο που δαπανείται για την διαχείριση των δεδομένων κατά 70% και επιταχύνοντας τον χρόνο προς την αξία, σύμφωνα με τον Gartner.