Πώς να αποκτήσετε αποδοτικότερη παραγωγή από τις μηχανές πολλαπλών εργασιών τύπου Swiss.

Το SolidCAM παρέχει λύση για αποδοτικό CAM προγραμματισμό για πολλαπλών εργασιών και πολλαπλών αξόνων μηχανές τύπου Swiss, δημιουργώντας βέλτιστα και ασφαλή προγράμματα για μηχανές φρεζότορνου, με εξαιρετικά αυξημένη ζωή κοπτικών εργαλείων.

Μία μεγάλη τάση των τελευταίων χρόνων είναι η ταχύτατη εφαρμογή των φρεζότορνου, όπως κέντρα κατεργασίας πολλαπλών αξόνων τύπου Swiss ή μεγάλου μεγέθους πολλαπλών αξόνων κέντρα τόρνου. Με την “όλα σε ένα” προσέγγιση, αρκετά περίπλοκα εξαρτήματα μπορούν να παραχθούν με ένα σετάρισμα. Πολλά μηχανουργεία όμως δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες των κέντρων φρεζότορνου καθώς είναι δύσκολο στον προγραμματισμό και πολλά συστήματα CAM δεν προσαρμόζονται ταχύτατα στην υποστήριξη ανεπτυγμένων μεθόδων κατεργασίας σε τέτοιου είδους εξοπλισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μηχανουργεία να πραγματοποιούν υψηλό αριθμό εργασιών σε ακριβές μηχανές τύπου Swiss και κέντρα τόρνου μη αποδοτικά σε μεγαλύτερους από ότι χρειάζεται, χρονικούς κύκλους.

Η SolidCAM ως απάντηση, παρέχει το έξυπνο εργαλείο παραγωγής εργαλειοδιαδρομών iMachining, οδηγώντας και προστατεύοντας αποδοτικά ακόμη και τα μικρότερα κοπτικά εργαλεία που υπάρχουν, στο είδος των CNC μηχανών τύπου φρεζότορνου και Swiss. Αυτό το σύστημα CAM συνδυάζει προηγμένη λειτουργικότητα προγραμματισμού πολλαπλών εργασιών, ενσωματωμένη προσομοίωση συγχρονισμένων καναλιών, τελευταίας τεχνολογίας δυνατότητες φρεζαρίσματος, όλα ενοποιημένα σε μία ενιαία πλατφόρμα συστήματος 3D σχεδιασμού. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα μηχανουργεία να εξάγουν κώδικες CNC έτοιμα προς παραγωγή με ταχύτερους και μειωμένους χρονικούς κατεργασίας μέσω της έξυπνης διαχείρισης ταυτόχρονων διεργασιών τόρνου και φρέζας με πιο αποδοτικές ρουτίνες φρέζας.

Τελευταία Τεχνολογία Κατεργασίας Φρεζαρίσματος χάρη στις μηχανές φρεζότορνου Πολλαπλών Εργασιών:
Χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο περίπλοκες μεθόδους φρεζαρίσματος πραγματοποιούνται σε κέντρα που κάποτε θεωρούνταν κέντρα τόρνου, με την ικανότητα εκτέλεσης κατεργασιών φρέζας πιο αποδοτικά να αποτελεί μέγιστης μέρα με τη μέρα. Κέντρα φρεζότορνου πολλαπλών εργασιών έχουν μεγάλο κόστος και δεν διαθέτουν δυνατότητα εφαρμογής μεγάλου μεγέθους κοπτικών εργαλείων. Για να εκμεταλλευτούν πλήρως αυτή την επένδυση, τα μηχανουργεία χρειάζονται την ικανότητα να συμπιέζουν τον χρόνο κατεργασίας, παράλληλα να επεκτείνουν τη ζωή των κοπτικών εργαλείων όσο το περισσότερο είναι δυνατό, πράγμα που επιτυγχάνεται με τη χρήση του iMachining. Ο Δρ. Emil Somekh αναφέρεται στο γεγονός ότι το iMachining μπορεί να μειώσει τους χρονικούς κύκλους έως και 70% ή περισσότερο αλλά και αύξηση της ζωής των κοπτικών εργαλείων έως και 5 φορές ή και περισσότερο.

iMachining Technology Wizard:
Το iMachining Wizard του SolidCAM αυτόματα υπολογίζει τις βέλτιστες προώσεις και ταχύτητες, λαμβάνοντας ως δεδομένα το κοπτικό εργαλείο, στοκ τεμάχιο και τις ιδιότητες της μηχανής, έχοντας καταπληκτικά αποτελέσματα από το πρώτο κομμάτι, χωρίς σπατάλη χρόνο, με εκτενής δοκιμές για την διαμόρφωση των βέλτιστων συνθηκών κοπής. Το iMachining Technology Wizard πρακτικά σας ανακουφίζει από την διαδικασία του υπολογισμού των συνθηκών κοπής της κατεργασίας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ