ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το online licensing καταργήθηκε!

Αγαπητοί μας συνεργάτες και χρήστες του SOLIDWORKS,

Η δυνατότητα του Online licensing, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με την έκδοση SOLIDWORKS 2018, ως μια εναλλακτική μέθοδος ενεργοποίησης του SOLIDWORKS με βάση έναν συγκεκριμένο χρήστη αντί μιας συγκεκριμένης συσκευής.

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των πελατών συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το SOLIDWORKS επιλέγοντας τη μέθοδο “Machine Activation”. Δεδομένης της περιορισμένης υιοθέτησης της αδειοδότησης ανά χρήστη, η διατήρηση της πολύπλοκης υποδομής για την υποστήριξη του online licensing δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη επιλογή, συνεπώς, η Dassault Systemes αποφάσισε τη διακοπή του.

Επομένως από το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 το online licensing καταργήθηκε.

Για τους χρήστες SOLIDWORKS 2018 με 2021:

Μετά τις 05 Φεβρουαρίου 2022, οι άδειές σας αυτόματα θα αλλάξουν σε “Machine Activation” κατά την εκκίνηση του SOLIDWORKS. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει μερικά λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θα πρέπει να γίνει καμία διακοπή λειτουργίας του προγράμματος.

Για τους χρήστες SOLIDWORKS 2022:

Η επιλογή “online licensing” δεν είναι διαθέσιμη. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα του SOLIDWORKS 2022, επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή σας έτσι  ώστε να διασφαλίσετε ότι οι άδειές σας είναι προγραμματισμένες για “Machine Activation”

Επιπλέον, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τα προϊόντα SOLIDWORKS 2022 με τη λειτουργία του “Login”. Θα χρειαστεί να εισάγετε τους σειριακούς αριθμούς χειροκίνητα.

Ενεργοποίηση της άδειάς σας SOLIDWORKS σε διαφορετική συσκευή:

Εάν χρειαστείτε να δουλέψετε την άδειά σας SOLIDWORKS σε διαφορετική συσκευή, θα χρειαστεί να την απενεργοποιήσετε χειροκίνητα από την υπάρχουσα και να την ενεργοποιήσετε στη νέα συσκευή με την ακόλουθη μέθοδο: Help >  Licenses > Activate/ Deactivate.

Επιπρόσθετες αλλαγές:

Ξεκινώντας με το SOLIDWORKS 2021 SP5.0, η σύνδεση στο SOLIDWORKS θα προϋποθέτει έναν Λογαριασμό 3DEXPERIENCE αντί έναν Λογαριασμό SOLIDWORKS. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή η λειτουργία για να συγχρονίζετε τις ρυθμίσεις σας σε πολλές συσκευές, θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε σε SOLIDWORKS 2021 SP5.0. Εάν χρησιμοποιείτε SOLIDWORKS 2018 με 2021 SP4.0, αυτή η λειτουργία θα διακοπεί ξεκινώντας από τις 31 Μαρτίου του 2022.