Συνοπτικά

Το εργαλείο Smart Bom του MyCADtools σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν πίνακα υλικών από ένα συναρμολόγημα, ένα συγκολλημένο εξαρτήματα ή ένα κατασκευαστικό σχέδιο.

Κύρια χαρακτηριστικά του Smart Bom του MyCADtools:

  • Διαφορετικά φίλτρα εξαγωγής:

– Προσαρμοσμένες ιδιότητες

– Επίπεδα υπό-συναρμολόγησης

– Τύπος εξαρτημάτων

– Configurations

  • Συνένωση πολλών ιδιοτήτων στην ίδια στήλη
  • Τροποποίηση ιδιοτήτων απευθείας στον πίνακα υλικών
  • Δημιουργία αρχείου SOLIDWORKS BOM από ένα φάκελο
  • Δημιουργία και αποθήκευση διαφορετικών προτύπων BOM
  • Εξαγωγή σε μορφή κειμένου, Excel ή XML
  • Εξαγωγή μηχανικών συγκολλημένων εξαρτημάτων
  • Ανάκτηση των ιδιοτήτων από όλα τα configurations ενός αρχείου
  • Σύνδεση στη θυρίδα ασφαλείας PDM (απαιτεί άδεια myPDMtools)

Κύριες διαφορές του Smart Bom με το SOLIDWORKS:

Κύριες διαφορές του Smart Bom με το SOLIDWORKS

Κύριες διαφορές του Smart Bom με το SOLIDWORKS

Προσαρμόστε το BOM σας

Η δημιουργία του BOM είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία κατασκευής. Κάθε ένα έχει τους δικούς τους περιορισμούς και τις δικές του μεθόδους εξαγωγής. Δεν υπάρχει πραγματικό πρότυπο σε αυτόν τον τομέα, έτσι με αυτό το εργαλείο έχετε περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη δυνατότητα να προσαρμόσετε το προϊόν στις δικές σας μεθόδους εργασίας.