Batch Properties

Batch Properties

Batch Properties

Batch Properties

Batch Properties

Συνοπτικά

Το εργαλείο Batch Properties του MyCADtools σας επιτρέπει να εφαρμόζετε αυτόματα ιδιότητες του SOLIDWORKS ή τις ιδιότητες των Windows σε ένα σύνολο αρχείων SOLIDWORKS.

Έτσι, καταργείται η ανάγκη επεξεργασίας των έγγραφων ένα προς ένα για τον ορισμό ή την τροποποίηση των “custom properties” σας.

Κύρια χαρακτηριστικά του Batch Properties του MyCADtools:

  • Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα “custom properties” όλων των αρχείων σας σε ένα

κατάλογο:

– Προσθήκη

– Σύνδεση

– Μετονομασία

– Κατάργηση

  • Φίλτρα τύπων και ιδιοτήτων αρχείων
  • Το πρόγραμμα αυτό είναι ανεξάρτητο από το SOLIDWORKS και μπορεί να εγκατασταθεί και να τρέξει σε ένα γραφείο με άδεια SOLIDWORKS
  • Αντιγραφή ιδιοτήτων ενός configuration στο έγγραφο και το αντίστροφο
  • Σύνδεση σε θυρίδα ασφαλείας EPDM (απαιτεί άδεια χρήσης myPDMtools)

Κύριες διαφορές του Batch Properties με το SOLIDWORKS:

Κύριες διαφορές του Batch Properties με το SOLIDWORKS

Κύριες διαφορές του Batch Properties με το SOLIDWORKS

Αντικατάσταση μιας μακράς και κουραστικής μη αυτόματης εργασίας με μια αυτόματη διαδικασία.

Δεν χρειάζεται να ανοίγετε έγγραφα ένα προς ένα για να τα τροποποιήσετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε μια κοινή ιδιότητα σε ένα σύνολο αρχείων.

Ο υπολογισμός είναι απλός: σε ένα έργο 300 κομματιών όπου είναι απαραίτητο, για κάθε έγγραφο, να μετονομάσετε ή να προσθέσετε μια ιδιότητα, αν χρειάζεται κατά μέσο όρο 1 λεπτό για κάθε έγγραφο, μπορείτε να εξοικονομήσετε 5 ώρες εργασίας!