AssemblyBoard

AssemblyBoard

AssemblyBoard

AssemblyBoard

Συνοπτικά

Το Assembly Board δημιουργεί αυτόματα ένα γραφικό πίνακα υλικών για τα στοιχεία των συναρμολογημάτων. Τα στοιχεία προς εξαγωγή επιλέγονται από ένα SOLIDWORKS BOM (Bill Of Materials). Για κάθε στοιχείο, δημιουργείται μια προβολή 3D και εμφανίζονται οι ιδιότητες που επιλέγονται από το BOM .

Κύρια χαρακτηριστικά του Assembly Board MyCADtools:

  • Επιλογή στοιχείων και ιδιοτήτων από έναν πίνακα υλικών του SOLIDWORKS
  • Αυτόματη δημιουργία κατασκευαστικού σχεδίου για κάθε στοιχείο του BOM
  • Δυνατότητα προσθήκης της προβολής του γενικού συναρμολογήματος στην κορυφή
  • Αυτόματος υπολογισμός της κλίμακας κάθε όψης ανάλογα με το μέγεθος του κομματιού και τη διάταξη
  • Επιλογή και διαμόρφωση της διάταξης, θέση και προσανατολισμός των όψεων
  • Επιλογή ιδιοτήτων που θα εισαχθούν σύμφωνα με το BOM
  • Αυτόματη δημιουργία φύλλων κατασκευαστικού σχεδίου

Κύριες διαφορές του Assembly Board με το SOLIDWORKS:

Διαφορές Assembly Board με το SOLIDWORKS

Διαφορές Assembly Board με το SOLIDWORKS

 

Αυτόματη και γραφική λεπτομέρεια των στοιχεία των συναρμολογημάτων σας

Σε ορισμένα επαγγέλματα, για τη δημιουργία συναρμολογημάτων, ή εγγράφων/κατασκευαστικών σχεδίων, η χρήση ενός απλού πίνακα υλικών (BOM) δεν είναι πάντα αρκετά σαφής για το χρήστη. Η χρήση του Assembly Board επιτρέπει καλύτερη επικοινωνία, παρέχοντας εκτός από τις συνηθισμένες ιδιότητες, μια γραφική αναπαράσταση των επιμέρους εξαρτημάτων του συναρμολογήματος. Η επικοινωνία με τη χρήση εικόνων έχει ως αποτέλεσμα μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία.