Βελτιστοποιήστε εύκολα τα σχέδια σας με το SOLIDWORKS® και το 3DEXPERIENCE® Works Simulation

Προσομοιώστε νέα σχέδια για την χρήση των προϊόντων, την ανθεκτικότητα τους και του περιορισμούς της κατασκευής τους για να επιταχύνετε την καινοτομία και να τοποθετήσετε προϊόντα υψηλής ποιότητας στην αγορά.

Οι κατασκευαστές καταναλωτικών προϊόντων πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τα προϊόντα τους ώστε να πετύχουν καλύτερη απόδοση και να μειώσουν το κόστος των εξαρτημάτων αλλά και της κατασκευής τους. Μοντελοποιώντας κάθε εξάρτημα και συναρμολόγημα σε 3D, οι κατασκευαστές μπορούν να προσομοιώσουν πώς τα νέα σχέδια θα λειτουργούν σε κάθε εφαρμογή τους και να βρούν το καλύτερο πιθανό σχέδιο για την παραγωγή.

Τα εργαλεία προσομοίωσης επιτρέπουν στους κατασκευαστές να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε νέες προσεγγίσεις και επαναστατικά σχέδια σε λιγότερο χρόνο και με μικρότερο κόστος. Τελικά, η προσομοίωση μπορεί να παρέχει την ώθηση που απαιτείται για να ξεπεραστούν οι ανταγωνιστικές πιέσεις και να παραδοθούν προϊόντα που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών.

Οι λύσεις SOLIDWORKS Simulation και 3DEXPERIENCE Works Simulation σας παρέχουν τα εργαλεία που χρειάζεστε για να βελτιστοποιήσετε τις επιδόσεις του σχεδιασμού σας, να εντοπίσετε πιθανές αποτυχίες, να επικυρώσετε τις διαδικασίες παραγωγής και πολλά άλλα.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ για να μάθετε περισσότερα για το πώς ο συνδυασμός του SOLIDWORKS και του 3DEXPERIENCE Works Simulation μπορεί να υποστηρίξει πιο σταθερά επίπεδα ποιότητας και να οδηγήσει σε πιο οικονομικά αποδοτική παραγωγή.