ΠΩΣ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η υπηρεσία NETVIBES Sourcing & Standardization Intelligence επιτρέπει στους κατασκευαστές να μειώνουν το κόστος και να βελτιστοποιούν τις προμήθειες τους καθορίζοντας πρότυπα εξαρτημάτων, μειώνοντας τα διπλά εξαρτήματα, και προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων σε έναν οργανισμό. Με έναν πίνακα ελέγχου πληροφοριών τυποποίησης (Standardization Intelligence), οι ηγέτες προμηθειών έχουν τον εξοπλισμό για να λαμβάνουν αποφάσεις για τις προμήθειες και να παρακολουθούν την υλοποίηση του έργου τους.

Οι κατασκευαστές πρέπει να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες εφοδιασμού, ιδίως τώρα που η παγκόσμια πανδημία διαταράσσει τις αλυσίδες εφοδιασμού. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι εταιρείες πρέπει να ελαχιστοποιούν τα ακριβά αποθέματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την άμεση και έγκαιρη παράδοση των εξαρτημάτων.

Οι κατασκευαστές μπορούν να μετριάζουν τα προβλήματα εφοδιασμού βελτιστοποιώντας παράλληλα τις στρατηγικές προμηθειών και να λαμβάνουν καλύτερες μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις. Με πληροφορίες και προτάσεις σε πραγματικό χρόνο από την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), οι ηγέτες προμηθειών μπορούν να διαπραγματεύονται καλύτερα με τους προμηθευτές. Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να αυτοματοποιούν τις αποφάσεις αγοράς με βάση τις τιμές των εξαρτημάτων και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι τρέχουσες προκλήσεις στην ανάπτυξη προϊόντων

Οι μηχανικοί συνεχώς αφαιρούνται από τα έργα σχεδιασμού για να αναζητήσουν και να αναδημιουργήσουν εξαρτήματα. Αυτές οι προσπάθειες αναζήτησης που δεν προσθέτουν αξία επιβραδύνουν τον χρόνο διάθεσης νέων προϊόντων στην αγορά και, επομένως, εισάγουν δεδομένα χαμηλής ποιότητας και διπλότυπα εξαρτήματα στο οικοσύστημα της εταιρείας.

Οι ρόλοι του 3DEXPERIENCE® Works, ο Classification Intelligence Analyst και ο Standardization Intelligence Analyst μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε αυτές τις προκλήσεις.

Classification Intelligence

Classification Intelligence

Classification Intelligence Analyst

Με τον ρόλο Classification Intelligence Analyst που υποστηρίζει η τεχνητή νοημοσύνη, μπορείτε να ταξινομείτε, να οργανώνετε και να αποκτάτε γνώσεις για τα εξαρτήματα και τα στοιχεία 3D που διαθέτετε.

Αυτός ο ρόλος παρέχει μια νέα διαδικασία βήμα-προς-βήμα που επιτρέπει την αποδοτική και αυτοματοποιημένη ταξινόμηση χρησιμοποιώντας το σχήμα 3D και τη σημασιολογική αναγνώριση των στοιχείων. Μόλις ταξινομηθούν, τα εξαρτήματα είναι πιο εύκολα να βρεθούν, επαναχρησιμοποιούνται, και συγκρίνονται λεπτομερώς μεταξύ τους και  με όλα τα εξαρτήματα στο 3DEXPERIENCE Marketplace PartSupply.

Οφέλη του ρόλου Classification Intelligence Analyst:

  • Βοηθά τους μηχανικούς να εντοπίζουν εξαρτήματα εύκολα
  • Ομαδοποιεί γεωμετρικά παρόμοια μέρη
  • Ταξινομεί τα εξαρτήματα παλαιού τύπου και τα νέα εξαρτήματα ταχύτερα
Standardization intelligence

Standardization intelligence

Standardization Intelligence Analyst

Χρησιμοποιώντας τον ρόλο Standardization Intelligence Analyst που υποστηρίζει η τεχνητή νοημοσύνη, μπορείτε να προσδιορίσετε και να προωθήσετε στοιχεία για επαναχρησιμοποίηση και να λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις μηχανικής, συμμόρφωσης, κατασκευής και προμήθειας. Αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίσετε αυτόματα παρόμοια μέρη για κατάργηση διπλότυπων δεδομένων και να προσδιορίσετε τυπικά στοιχεία για επαναχρησιμοποίηση και επισήμανση. Μπορείτε να δημοσιεύσετε τα επισημασμένα βασικά στοιχεία για να τα επαναχρησιμοποιούν οι μηχανικοί, και να ορίσετε διπλές ετικέτες για τα στοιχεία που θα απορριφθούν.

Οφέλη του ρόλου Standardization Intelligence Analyst:

  • Να δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να αυτοματοποιούν την τυποποίηση εξαρτημάτων εσωτερικά από εξωτερικούς προμηθευτές
  • Διευκόλυνση της επισήμανσης των εξαρτημάτων με αυτόματες προτάσεις
  • Δημοσίευση τμημάτων βάσει αποτελεσμάτων τυποποίησης για μηχανικούς

Η ευκολία εύρεσης και επαναχρησιμοποίησης εξαρτημάτων μαζί με μια διαδικασία ταξινόμησης και τυποποίησης εξαρτημάτων μπορεί να επιταχύνει τις προσπάθειες ανάπτυξης νέων προϊόντων σας, για να μην αναφέρουμε εξοικονόμηση χρόνου και μείωση της απογοήτευσης.