Πιστοποίηση SolidWorks

Το Εκπαιδευτικό SOLIDWORKS αποτελεί το απόλυτο και πλήρες πρόγραμμα σχεδιασμού CAD.

Ως Πιστοποιημένος Συνεργάτης του SolidWorks (Certified SolidWorks Associate – CSWA) θα διαφοροποιηθείτε από τους πολλούς και θα ξεχωρίσετε από το πλήθος μέσα στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Η Πιστοποίηση CSWA είναι έμπρακτη απόδειξη της εξειδίκευσης και των δεξιοτήτων σας στο SolidWorks. Οι εξετάσεις CSWA παρέχονται στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Κορεάτικα, Ισπανικά, Κινέζικα, Γιαπωνέζικα και Πορτογαλικά Βραζιλίας.
Δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα:

Ποιος θα πρέπει να λάβει τις εξετάσεις CSWA

Το πιστοποιητικό CSWA προορίζεται για τον επαγγελματία οποιασδήποτε βιομηχανίας ή για το μαθητή/σπουδαστή που έχει τουλάχιστον από 6 έως 9 μήνες εμπειρίας στο SolidWorks και τη βασική γνώση των αρχών και πρακτικών της μηχανικής. Η SolidWorks συνιστά στους υποψήφιους να μελετήσουν, ως προαπαιτούμενο, τα online εκπαιδευτικά μαθήματα για εξαρτήματα, συναρμολογήσεις και σχέδια και να έχουν δαπανήσει τουλάχιστον 45 ώρες σε τάξη για να διδαχτούν το Solidworks ή για να το χρησιμοποιήσουν με τις βασικές αρχές και πρακτικές μηχανολογικού σχεδιασμού.

Οργάνωση των εξετάσεων CSWA

Οι εξετάσεις CSWA Exam διαιρούνται σε 5 κύριες κατηγορίες. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις στις κατηγορίες “Βασική Θεωρία και Θεωρία Σχεδίου” και “Θεωρία και Ανάλυση Προηγμένης Μοντελοποίησης”, και μία ερώτηση σε καθεμία κατηγορία από τις “Μοντελοποίηση Εξαρτημάτων”, “Προηγμένη Μοντελοποίηση και Ανάλυση Εξαρτημάτων” και “Μοντελοποίηση Συναρμολογημάτων”.
Οι ερωτήσεις στις εξετάσεις παρέχονται τυχαία. Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε ένα εις βάθος ενημερωμένο και διαστασιολογημένο μοντέλο. Ο ελάχιστος βαθμός για να περάσει ο υποψήφιος είναι 70 στα 100.
Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν γενικές οδηγίες για το πιθανό περιεχόμενο των εξετάσεων. Πάντως άλλα σχετικά θέματα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε κάποια εξέταση.

Βασική Θεωρία και Θεωρία Σχεδίου (2 ερωτήσεις, 10 πόντοι συνολικά)

 • Κατανοήστε και εφαρμόστε βασικές έννοιες στο SolidWorks
 • Αναγνωρίστε τις 3D τεχνικές μοντελοποίησης
 • Υπολογίστε το υλικό, τις μετρήσεις, τις ιδιότητες μάζας και του εξαρτήματος
 • Προσδιορίστε τη λειτουργία και τα συστατικά ενός εξαρτήματος και το FeatureManager® σχεδιαστικό δέντρο μιας συναρμολόγησης
 • Καθορίστε τις προεπιλεγμένες οντότητες σκίτσου που εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων
 • Προσδιορίστε τις προεπιλεγμένες οντότητες σκίτσου που εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων
 • Προσδιορίστε τα προεπιλεγμένα εργαλεία σκίτσου που εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων: Entities
 • Τεκμηριώστε γνώση των τύπων αρχείων του Solidworks για εισαγωγή και εξαγωγή, input-export
 • Χρησιμοποιήστε τα θέματα βοήθειας του SolidWorks
 • Κατανοήστε πώς θα δημιουργήσετε ένα σχέδιο από ένα εξάρτημα ή μια συναρμολόγηση
 • Καθορίστε τις διαδικασίες για την επιλογή των όψεων ενός σχεδίου και την αναγνώριση όλων των τύπων όψεων σχεδίου από το δέντρο σχεδιασμού του FeatureManager
 • Προσδιορίστε τις ιδιότητες

Ανάλυση Εξαρτημάτων (1 ερώτηση, 30 πόντοι)

 • Διαβάστε και κατανοήστε ένα έγγραφο μηχανικής σχεδίασης
 • Προσδιορίστε το επίπεδο αναφοράς και προέλευσης εξαρτήματος, εφαρμόστε το design intent
 • Εφαρμόστε 2D και 3D σκίτσα
 • Κατασκευάστε ένα εξάρτημα από μια λεπτομερή εικονογράφηση με διαστάσεις
 • Εφαρμόστε τα extruded boss/base, extruded cut, fillet και chamfer features
 • Υπολογίστε τη μάζα, τον όγκο και τις ιδιότητες του υλικού για το μοντέλο που δημιουργήθηκε
 • Εφαρμόστε γεωμετρικές σχέσεις και διαστάσεις

Μοντελοποίηση Συναρμολογημάτων (1 ερώτηση, 30 πόντοι)

 • Προσδιορίστε τις ιδιότητες
 • Προσδιορίστε τα συστατικά για να κατασκευάσετε μία συναρμολόγηση από μια λεπτομερή εικονογράφηση
 • Καθορίστε το πρώτο σημείο αναφοράς και τη θέση
 • Κατασκευάστε με τη μέθοδο bottom-up συναρμολόγηση με standard σχέσεις (mates) από μια λεπτομερή απεικόνιση
 • Υπολογίστε το κέντρο βάρους της συναρμολόγησης

Προηγμένη Μοντελοποίηση (1 ερώτηση, 20 πόντοι)

 • Ερμηνεύστε τη μηχανολογική ορολογία
 • Κατασκευάστε ένα ανώτερο εξάρτημα από μια λεπτομερή εικονογράφηση
 • Επεξεργαστείτε 2D σκίτσα και χαρακτηριστικά
 • Εφαρμόστε revolved boss/base, revolved cut, linear και circular pattern features
 • Εφαρμόστε γεωμετρικές σχέσεις και διαστάσεις
 •  

Προηγμένη Μοντελοποίηση και Ανάλυση Εξαρτημάτων (1 ερώτηση, 20 πόντοι)

 • Τεκμηριώστε την κατανόηση της μηχανολογικής ορολογίας αναφορικά με την ανάλυση δυνάμεων
 • Εφαρμόστε το SolidWorks SimulationXpress σε ένα απλό εξάρτημα

Πιστοποίηση CSWA

Εφόσον ένας σπουδαστής περάσει τις εξετάσεις CSWA και υπογράψει τις απαιτούμενες συμφωνίες, η εταιρεία DS SolidWorks Corp θα εκτυπώσει το πιστοποιητικό CSWA, προσδιορίζοντας την ταυτότητα CSWA του υποψηφίου και έγκυρη ημερομηνία πιστοποίησης.