Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας έχει γίνει Ακαδημαϊκός Πάροχος Πιστοποίησης (Academic Certification Provider)

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας έχει γίνει Ακαδημαϊκός Πάροχος Πιστοποίησης (Academic Certification Provider) για το λογισμικό SOLIDWORKS CAD.

Το MSc στο Strategic Product Design του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας προσφέρει την ευκαιρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του να συμμετάσχουν σε μια ηλεκτρονική εξέταση σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα επαγγελματικά λογισμικά Computer Aided Design.

Τα πιστοποιητικά λογισμικού SOLIDWORKS CAD αναγνωρίζονται ευρέως από κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα.

Οι απόφοιτοι του προαναφερθέντος προγράμματος MSc θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν ακαδημαϊκή πιστοποίηση (μετά την επιτυχία τους στις εξετάσεις) από την Dassault Systèmes, υποδεικνύοντας τις πολύτιμες δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του μεταπτυχιακού.

Εάν επιθυμείτε και εσείς να γίνετε Ακαδημαϊκός Πάροχος Πιστοποίησης επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 34 14 408.