9 Κριτήρια για την επιλογή 3D CAD Συστήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Δυνατότητες και αποτελεσματικότητα του 3D σχεδιασμού

Ένα CAD σύστημα, το οποίο δύναται να υλοποιήσει τον σχεδιασμό των προϊόντων σας με ακόμα και 20% λιγότερα βήματα θα σας προσφέρει σημαντικά κοστολογικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλα λιγότερο αποδοτικά συστήματα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Συμβατότητα με πελάτες και προμηθευτές

Όποτε αποφασίστε να προχωρήστε στην αγορά ενός CAD συστήματος, επιλέξτε εκείνο που είναι δημοφιλές στον χώρο σας και στο δίκτυο των προμηθευτών σας.
Επίσης εξετάστε τις δυνατότητες του κάθε συστήματος να εισάγει αρχεία από άλλα συστήματα. Επιβεβαιώστε ότι το υποψήφιο CAD σύστημα υποστηρίζει τα διεθνή πρότυπα στην ανταλλαγή CAD δεδομένων όπως το STEP, IGES, VDA και IDF.
Μην περιορίζετε την έρευνά σας στις δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων που αφορούν μόνο σε γεωμετρία, αλλά και στις δυνατότητες εξαγωγής πρόσθετων πληροφοριών όπως π.χ. πίνακες υλικών, ιδιότητες των αρχείων κτλ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Εργαλεία εκπόνησης τυποποιημένου μηχανολογικού σχεδίου

Παρά το ότι θα σχεδιάζετε σε τρεις διαστάσεις, οι προμηθευτές σας όπως και οι εργαζόμενοι στην παραγωγή σας θα χρειαστούν σχέδια. Ένα πλήρες μηχανολογικό σχέδιο παρέχει πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι προφανείς σε ένα 3D μοντέλο: κρίσιμες διαστάσεις και ανοχές, προδιαγραφές για το υλικό και την ποιότητα της επιφάνειας, και πληροφορίες για την κατεργασία του κομματιού. Εξετάστε επομένως εάν το CAD σύστημα που θα αποκτήσετε πληροί τα πρότυπα μηχανολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας, για τη διαστασιολόγηση, για την τοποθέτηση ανοχών, και για την λίστα υλικών. Τέλος εξετάστε την δυνατότητα εξαγωγής των σχεδίων σε δημοφιλείς τύπους αρχείων όπως PDF, DXF, και DWG.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Αξιοπιστία και σταθερότητα

Τα 3D συστήματα σχεδιασμού είναι σαφώς πολυπλοκότερα από τα 2D συστήματα. Η ποσότητα του κώδικα που χρησιμοποιείται από τα λογισμικά αυτά είναι τόσο μεγάλος που κάνει αναπόφευκτη την ύπαρξη κάποιων σφαλμάτων. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τυποποιημένοι τρόποι αποτίμησης της αξιοπιστίας των CAD συστημάτων, όπως υπάρχει για πολλούς τύπους άλλων συστημάτων και μηχανημάτων. Ανατρέξτε σε forum πελατών για να εντοπίσετε συχνές αναφορές για αστάθεια του συστήματος ή σφάλματα του λογισμικού. Ρωτήστε εταιρείες σχετικές με το αντικείμενό σας και που χρησιμοποιούν το υπόψη λογισμικό, πόσο συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα κολλήματος ή κατάρρευσης του λογισμικού.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Ευχάριστες επαγγελματικές σχέσεις

Πιστέψτε το ή όχι, μερικές από τις κυριότερες πηγές προστριβών μεταξύ των προμηθευτών λογισμικού και των πελατών τους είναι οι μη τεχνικής φύσης παράμετροι αυτής της σχέσης.
Για να αποφύγετε σχετικές προστριβές και να χαμηλώσετε το κόστος, αναζητήστε προμηθευτές που προσφέρουν ξεκάθαρα πακέτα λογισμικού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε. Προσέξτε τους όρους για τις λεγόμενες κινητές άδειες χρήσης (floating licenses), οι οποίες επιτρέπουν τον ευκολότερο διαμοιρασμό τους όταν δεν απαιτείται συνεχής χρήση τους από κάθε σχεδιαστή. Επίσης εξασφαλίστε ότι οι καλύτεροι μηχανικοί-σχεδιαστές σας θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το λογισμικό τόσο από τον χώρο εργασίας τους, όσο και εκτός αυτού χωρίς δυσκολίες.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Ενσωματωμένες εφαρμογές που βοηθούν την επιχείρησή σας

Το 3D CAD μπορεί να γίνει ακόμα πιο παραγωγικό εάν ενσωματώνει εξειδικευμένα εργαλεία για την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού και την ανάλυση. Εάν χρειάζεται να προσομοιώστε την φυσική συμπεριφορά των προϊόντων σας, όπως την κινηματική, δυναμική, μηχανική-τασική, ταλαντώσεις, θερμική ή ροή ρευστού, αναζητήστε ένα σύστημα το οποίο έχει ενσωματωμένα εργαλεία ανάλυσης ή προσφέρει άμεση επικοινωνία με τα λογισμικά ανάλυσης της προτίμησής σας.
Οργανισμοί που απασχολούν πάνω από 2-3 μηχανικούς-σχεδιαστές χρειάζονται λογισμικό διαχείρισης των δεδομένων του προϊόντος (Product Data Management – PDM), το οποίο πρέπει να ενσωματώνεται στο CAD σύστημα. Τα αρχεία ενός 2D CAD συστήματος μπορούν να οργανωθούν σχετικά εύκολα σε φακέλους. Η πολυπλοκότητα όμως των 3D λογισμικών κάνουν απαραίτητη την ύπαρξη ενός συστήματος που θα αναλαμβάνει αυτόματα την αποθήκευση και οργάνωση όλων των δεδομένων.
Τέλος, επιβεβαιώστε ότι το υποψήφιο σύστημα διαθέτει προγραμματιστικά εργαλεία (Application Programming Interface – API), τα οποία υποστηρίζονται και τεκμηριώνονται πλήρως και σωστά.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: Σύντομη καμπύλη εκμάθησης

Η υιοθέτηση της φιλοσοφίας του σχεδιασμού σε τρεις διαστάσεις απαιτεί εκπαίδευση και εμπειρία. Επομένως καλό είναι να επιλέξετε ένα σύστημα το οποίο είναι εύκολο να το μάθετε αλλά παράλληλα να είναι και δυναμικό. Ψάξτε επομένως για ένα σύστημα το οποίο έχει ένα σταθερό και φιλικό περιβάλλον διεπικοινωνίας με τον χρήστη σε όλες τις διαδικασίες που προσφέρει, με σταθερή ροή των βημάτων διεκπεραίωσης από την αρχή μέχρι το τέλος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: Καινοτόμος έρευνα και ανάπτυξη (R&D) για την προστασία της επένδυσής σας

Η τεχνολογία των υπολογιστών συνεχώς αλλάζει. Εάν ο προμηθευτής του CAD συστήματός σας δεν εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα της εξέλιξης της τεχνολογίας, τότε σε μερικά χρόνια θα διαπιστώσετε ότι ο οργανισμός σας κατέχει ένα ξεπερασμένο και ακριβό στη συντήρηση σύστημα CAD. Αγοράστε από εταιρείες λογισμικού που είναι αποδεδειγμένα ηγέτες στον χώρο τους με μεγάλες και έμπειρες ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9: Ένας εμπορικός αντιπρόσωπος που μπορεί να σας βοηθήσει

Μία επιτυχημένη σχέση με τον εμπορικό αντιπρόσωπο του CAD λογισμικού ξεκινάει με την πώληση. Αγοράστε από έναν αντιπρόσωπο ο οποίος έχει την επιδεξιότητα και εμπειρία να σας βοηθήσει να κάνετε μία επιτυχημένη μετάβαση στον 3D σχεδιασμό. Εξετάστε την διαθεσιμότητα του αντιπροσώπου να παρέχει ποιοτικές εκπαιδεύσεις, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής.