Η λειτουργία ARCHIVE REPLICATION  του SOLIDWORKS PDM από την AlfaSolid 

Το SOLIDWORKS PDM Professional χρησιμοποιεί έναν database server και έναν archive server για την αποθήκευση της κεντρικής πληροφορίας σχετικά με τα αρχεία και τις δραστηριότητες σε ένα SOLIDWORKS PDM Vault.

Οι χρήστες του SOLIDWORKS συνδέονται τοπικά μέσα στο SOLIDWORKS PDM Vault. Όταν κάνουν αναζήτηση φακέλων και αρχείων, τότε το PDM ανασύρει τη σχετική πληροφορία από τον Database Server. Όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τις εντολές «Get» και «Check Out» για την ανάκτηση φυσικών αρχείων (π.χ. κατασκευαστικά σχέδια), τότε το λογισμικό ανασύρει δεδομένα από τον Archive Server.

Σε ένα WAN περιβάλλον, το vault του SOLIDWORKS PDM Professional που διαμοιράζεται μεταξύ απομακρυσμένων εγκαταστάσεων εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης.
Στην παρακάτω φωτογραφία φαίνεται πώς λειτουργεί ένα περιβάλλον SOLIDWORKS PDM σε WAN, χωρίς τη χρήση Replicated Archive Server. Συγκεκριμένα, δύο απομακρυσμένα γραφεία μπορούν να επικοινωνούν με τους κεντρικούς Database server και Archive Server, οι οποίοι βρίσκονται στο κυρίως γραφείο. Όλες οι πληροφορίες από τους δύο αυτούς server μεταφέρονται διαμέσου του WAN. Ανάλογος του μεγέθους του αρχείου είναι και ο χρόνος που χρειάζεται για να επιτευχθεί η μεταφορά.

No Replicated Archive Server
Με το SOLIDWORKS PDM Professional Archive replication, παρέχεται η δυνατότητα να ισορροπηθεί η ποσότητα των αρχείων που διαμοιράζονται μέσα από ένα WAN χαμηλής σύνδεσης, παρέχοντας σε κάθε ένα από τα απομακρυσμένα γραφεία ένα τοπικό Archive Server, ο οποίος αποτελεί αντίγραφο του Archive Server που βρίσκεται στην κεντρική εγκατάσταση.
Στην παρακάτω φωτογραφία παρουσιάζεται πώς λειτουργεί ένα περιβάλλον SOLIDWORKS PDM WAN, με τη χρήση ενός Replicated Archive Server. Συγκεκριμένα, το κάθε αρχείο διαμοιράζεται σε όλους τους τοπικούς archive server των απομακρυσμένων γραφείων, οι οποίοι συγχρονίζουν αυτόματα. Επομένως, κάθε φορά που ο χρήστης χρειάζεται ένα αρχείο, δεν χρειάζεται να τo ζητήσει από τον κεντρικό server της απομακρυσμένης τοποθεσίας αλλά από τον τοπικό Archive Server.

Replicated Archive Server

Η λειτουργία Replication χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

On Demand Replication

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι χρήστες βλέπουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στα αρχεία από τον βασικό SQL Server ανεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία έχουν γίνει οι αλλαγές. Έπειτα κάνουν αίτηση για να λάβουν το αντίγραφο του νέου αρχείου ή της νέας έκδοσης του υπάρχοντος στον τοπικό τους archive server. Τέλος, γίνεται το check out.

On Demand Replication

Scheduled Replication
Ο συγχρονισμός των αρχείων γίνεται αυτόματα, σε προκαθορισμένη ώρα και αφορά ολόκληρη τη βάση ή τμήμα της που έχουμε επιλέξει. Επομένως, τα αρχεία των διαφορετικών γραφείων είναι συγχρονισμένα και όταν ζητηθεί τοπικά ένα αρχείο το ανασύρουμε από τον τοπικό replicated archive server που βρίσκεται σε περιβάλλον lan. Συνεπώς έχουμε μεγάλο κέρδος ταχύτητας, αφού η σύνδεση lan είναι κατά πολύ ταχύτερη από την wan.

Στην πράξη, χρησιμοποιούνται και τα 2 είδη Replication. Εάν δημιουργήθηκε ένα νέο version ενός αρχείου ή δημιουργήθηκε ένα καινούργιο αρχείο μετά τον προκαθορισμένο συγχρονισμό (scheduled replication), μπορούμε να το ανακτήσουμε χρησιμοποιώντας την δυνατότητα on demand replication.