Κόπωση με το SOLIDWORKS Simulation Professional – Fatigue

Σχεδιάστε τις κατασκευές σας προβλέποντας την κόπωση.

Η εμπειρία και πολλές φορές τα τραγικά λάθη, οδηγούν στην γνώση και την πρόοδο: το 1954, ο όρος ‘κόπωση’ εμφανίστηκε με πηχυαίους τίτλους στις εφημερίδες της εποχής και έκτοτε παραμένει ανεξίτηλα χαραγμένος, τόσο στο χώρο της αεροπορικής βιομηχανίας όσο και στην κοινή γνώμη. Ο λόγος ήταν δύο αεροπορικά ατυχήματα, στα οποία εμπλεκόταν το αεροσκάφος de Havilland Comet. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος χαρακτηριζόταν από δύο πρωτιές: ήταν το πρώτο αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε ως επιβατικό και ήταν το πρώτο αεροσκάφος με συμπιεζόμενη καμπίνα επιβατών. Ωστόσο, η τεχνική που είχε χρησιμοποιηθεί (punch riveting) για την τοποθέτηση πριτσινιών περιμετρικά των, τετραγωνικού σχήματος, παραθύρων της καμπίνας επιβατών, προκαλούσε την εμφάνιση μικρορωγμών. Ο συνδυασμός της δημιουργίας μικρορωγμών από το στάδιο κατασκευής του αεροσκάφους, της επαναλαμβανόμενης συμπίεσης-αποσυμπίεσης της καμπίνας επιβατών κατά την υπηρεσιακή ζωή του αεροσκάφους και του γεγονότος ότι οι εν λόγω μικρορωγμές εμφανίζονταν κοντά σε περιοχές με υψηλό συντελεστή συγκέντρωσης τάσης (παράθυρα τετραγωνικού σχήματος), προκάλεσε την εν πτήσει εκρηκτική αποσυμπίεση δύο επιβατικών αεροσκαφών de Havilland Comet με συνολική απώλεια 68 ανθρώπων. Η τραγωδία του de Havilland Comet αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους μηχανικούς της αεροπορικής βιομηχανίας και αφετηρία για την ανάπτυξη τεχνικών σχεδίασης και κατασκευής ασφελέστερων αεροσκαφών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ