ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ SOLIDWORKS

Ιανουάριος 2024

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου ΤΜΗΜΑ Α

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SolidCAM Basic Setup & 2,5 D Μilling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου ΤΜΗΜΑ Β

Πληροφορίες

4. Εκπαίδευση SolidCAM HSR (3D Roughing)

Πληροφορίες

Φεβρουάριος 2024

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου ΤΜΗΜΑ Α (Πρωϊνό)

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Simulation μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

4. Εκπαίδευση SolidCAM HSS (3D Finishing-basic)

Πληροφορίες

5. Εκπαίδευση SolidCAM HSM (3D Finishing -advanced)

Πληροφορίες

6. Εκπαίδευση SolidCAM iMachining 2D & 3D

Πληροφορίες

7. Εκπαίδευση SolidCAM Turning

Πληροφορίες

8. Εκπαίδευση SolidCAM Turn & Mill-turn & Swiss

Πληροφορίες

Μάρτιος 2024

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου (απογευματινό)

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου (πρωινό)

Πληροφορίες

4. Εκπαίδευση SolidCAM 4 Axis Sim

Πληροφορίες

5. Εκπαίδευση SolidCAM 5 Axis

Πληροφορίες

6. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Surface Modeling

Πληροφορίες

7. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Piping – Routing & Tubing

Πληροφορίες

Απρίλιος 2024

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials Τμήμα Α μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Αdvanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες 

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials Τμήμα Β μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάιος 2024

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Visualize μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

 Ιούνιος 2024

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Simulation μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες 

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials απογευματινό μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

4. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials πρωινό μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

5. Εκπαίδευση SolidCAM Basic Setup & 2,5 D Μilling

Πληροφορίες

6. Εκπαίδευση SolidCAM HSR (3D Roughing)

Πληροφορίες

Ιούλιος 2024

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Mold Design μέσω διαδικτύου

 Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Drawing Tools μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

4. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Αύγουστος

 Σεπτέμβριος 2024

1.Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένονται ημερομηνίες)

Οκτώβριος 2024

1.Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένονται ημερομηνίες)

Νοέμβριος 2024

1.Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένονται ημερομηνίες)

Δεκέμβριος 2023

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένονται ημερομηνίες)