Απαιτήσεις Συστήματος

SolidWorks Απαιτήσεις συστήματος

Υλικό (hardware) και απαιτήσεις συστήματος για τα SolidWorks 3D CAD προϊόντα.

Κάρτες γραφικών

Βρείτε κάρτες γραφικών για το σύστημά σας που θα σας εξασφαλίσουν επιδόσεις και σταθερότητα

Διαχείριση Δεδομένων

Υλικό και απαιτήσεις συστήματος για προϊόντα διαχείρισης δεδομένων SolidWorks (PDM).

Antivirus

Η συμβατότητα των ακόλουθων εφαρμογών Anti-Virus έχουν δοκιμαστεί με τα SolidWorks 3D CAD προϊόντα.

Benchmarks Υλικού

Εφαρμογές και αναφορές που θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την επίδοση του υλικού σας.