Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποια από τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις μας συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ιανουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Φεβρουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάρτιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Απρίλιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένεται)

Ιούνιος

Ιούλιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένεται)

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένεται)

Νοέμβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένεται)

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένεται)

Δεκέμβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες (Αναμένεται)