LogoPress

Βιώστε τη δύναμη

Τρισδιάστατο λογισμικό σχεδίασης καλουπιών για προοδευτικά καλούπια.

Από τη δημιουργία της, σχεδόν 20 χρόνια πριν, το κύριο μέλημα της LOGOPRESS είναι η ανάπτυξη λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης καλουπιών για τη βιομηχανία καλουπιών και εργαλείων. Μέχρι το 2002 η LOGOPRESS παρείχε ένα πλήρες πακέτο δισδιάστατης σχεδίασης καλουπιών. Στη Γαλλία, όπου η LOGOPRESS έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά σε αυτόν τον τομέα εδώ και πολλά χρόνια , πολλοί χρήστες λειτουργούν ακόμα το λογισμικό δισδιάστατης σχεδίασης καλουπιών ενώ σταδιακά προχωρούν στην καινούρια τρισδιάστατη τεχνολογία. Πολλοί από αυτούς δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, στα ηλεκτρονικά και κάποιοι πελάτες τους απασχολούν 1 ή 2 εργαζομένους.

Ενσωμάτωση ISOGEN® και εξαγωγές PCF

Ολόκληρη η σειρά των προϊόντων τρισδιάστατης σχεδίασης καλουπιών της LOGOPRESS έχει επιτύχει τη διάκριση SolidWorks™ Gold Partner. Στη LOGOPRESS καθημερινά συνεχίζουν να βελτιώνουν τα προϊόντα τους, ενώ παράλληλα σέβονται τις υψηλές απαιτήσεις για απόλυτη ενσωμάτωση στο SolidWorks™.
Όλο και περισσότεροι σχεδιαστές καλουπιών ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν πλέον το Logopress3™ εντός του SolidWorks™. Επίσης, όσοι χρειάζονται να συντάσσουν προσφορές καλουπιών (μέσω ενός quick strip layout) και προσφορές μεταλλικών εξαρτημάτων (μέσω ενός γρήγορου προσδιορισμού φύλλου πριν τη διαμόρφωση- blank), χρησιμοποιούν το Logopress3™ ή κάποιο από τα πακέτα του.
Η δουλειά σας μπορεί να ξεκινήσει είτε από ένα εξάρτημα αμιγώς φτιαγμένο σε SolidWorks™ είτε από κάποιο εξάρτημα που έχει εισαχθεί (imported) και η όλη διαδικασία θα επιταχυνθεί, χάρη στις λειτουργίες και στους αυτοματισμούς του Logopress3™.
Το 2000, μετά από 3 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης στην τρισδιάστατη τεχνολογία, η LOGOPRESS αποφάσισε να αναπτύξει μια λύση τρισδιάστατης σχεδίασης βασισμένη στο SolidWorks™ και να επεκτείνει την αγορά της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Προφανώς ο στόχος της ήταν να μεταφέρει όλη την τεχνογνωσία των περασμένων ετών που αφορά σε λογισμικά σχεδίασης καλουπιών, ώστε να δημιουργήσει τη βέλτιστη CAD λύση για τη βιομηχανία καλουπιών και εργαλείων. Το Logopress3™ χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή σε 15 χώρες ανά τον κόσμο.

Επιλογές Αναπτύγματος

Κάνοντας λίγα μόνο κλικ μπορείτε να έχετε το ανάπτυγμα του εξαρτήματός σας και έπειτα να μοντελοποιήσετε τα στάδια τα οποία θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό της διαδικασίας, που θα αποτελέσει το strip layout σας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε από ένα μοντέλο εξαρχής σχεδιασμένο σε SolidWorks™ είτε από κάποιο μοντέλο που έχει εισαχθεί, χωρίς να το προ- επεξεργαστείτε με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Αυτές οι επιλογές για δημιουργία αναπτύγματος μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν.
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαδικασίες δημιουργίας ολικού ή και τμηματικού αναπτύγματος . Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της γωνίας του τμηματικού αναπτύγματος και μπορείτε να διαχειριστείτε επιλογές ελαστικής επαναφοράς, ανοχές κάμψης κ.α.

Επισήμανση Χαρακτηριστικών

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε από ένα μοντέλο εξαρχής σχεδιασμένο σε SolidWorks™ είτε από κάποιο μοντέλο που έχει εισαχθεί, χωρίς να το προ- επεξεργαστείτε με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Αυτές οι επιλογές για δημιουργία αναπτύγματος μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαδικασίες δημιουργίας ολικού ή και τμηματικού αναπτύγματος . Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της γωνίας του τμηματικού αναπτύγματος και μπορείτε να διαχειριστείτε επιλογές ελαστικής επαναφοράς, ανοχές κάμψης κ.α.

Βασικές λειτουργίες (Συνοπτικά):

 • Αυτόματη ανάλυση κάμψεων
 • Εξατομικεύσιμη και ευέλικτη διαχείριση ανοχών κάμψης
 • Δημιουργία ολικού ή τμηματικού αναπτύγματος
 • Διαχείριση ελαστικής επαναφοράς
 • Διαχείριση πρεσαριστών τμημάτων ενισχύσεων (gusset management)
 • Διαχείριση φλαντζών
 • Διαχείριση διάτμησης
 • Διαχείριση μη σταθερού πάχους

Λειτουργίες Αναπτύγματος (Flattening)

Οι λειτουργίες flattening του Logopress3™ επιτρέπουν στο χρήστη να έχει μια γρήγορη προσέγγιση του θεωρητικού φύλλου πριν τη διαμόρφωση- blank των δημιουργημένων τρισδιάστατων εξαρτημάτων.
Οι επιλογές αναπτύγματος βοηθούν στη σύνταξη προσφορών και στη διαδικασία της σχεδίασης του καλουπιού. Ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη του εξαρτήματος στην πρέσα. Το μέγεθος του πλέγματος προσδιορίζεται αυτόματα, ενώ μπορεί επίσης να ρυθμιστεί και από τον χρήστη.
Δε χρειάζεται να είστε μηχανολόγος μηχανικός με γνώσεις ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων για να χειριστείτε το Flattening πρόσθετο του Logopress3™, διότι είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη.
Το πακέτο Flattening του Logopress3™ (Logopress3F) εμπεριέχεται στο πλήρες πακέτο σχεδίασης καλουπιών, αλλά μπορεί επίσης να αγορασθεί ξεχωριστά, αν δε χρειάζεται να σχεδιάζετε strip layouts και ολοκληρωμένα καλούπια.

Βασικές Λειτουργίες (Συνοπτικά)

 • Αυτόματη εύρεση κάμψεων. Δεν είναι ο ίδιος υπολογισμός που εφαρμόζεται για «διπλωμένες» περιοχές με αυτές που έχουν δημιουργηθεί σε τρεις διαστάσεις!
 • Διαχείριση πάχους υλικού
 • Προσαρμόσιμη και ευέλικτη διαχείριση ανοχών κάμψης
 • Προσαρμόσιμη βάση δεδομένων υλικών
 • Δυνατότητα επιλογής του κέντρου πρεσαρίσματος (stamping center) και της κατεύθυνσης σφράγισης (stamping direction)
 • Επιλογή κατεύθυνσης πρόωσης (feeding direction)
 • Επιλογή να επιτρέπεται ο προσδιορισμός περιοχών που έχουν πετσικάρει (pinched areas)
Οι λειτουργίες strip layout μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για καλούπια προοδευτικά και αλλά και για καλούπια μεταφοράς (transfer dies). Επιτρέπει τη γρήγορη μοντελοποίηση του «διαδρόμου πραγματικών στερεών 3D» (true solid 3d strip) με ένα πολύ εύκολο και λογικό τρόπο, απόρροια της 20ετούς εμπειρίας που έχουν μοιραστεί με σχεδιαστές καλουπιών.
Το Logopress3™ strip module μπορεί να εκκινηθεί από το στάδιο πού έχουμε απλά τα ακατέργαστα υλικά και από διεργασίες αναδίπλωσης (folding) πρεσαρίσματος (stamping), οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί στα εργαλεία Logopress3™ Unbending και Flattening ή και από dump εισηγμένα δεδομένα που μπορεί να έχουν δώσει πελάτες ή συνεργάτες.
Κάθε είδους εξαρτήματα, ακόμα και αυτά με μεταβλητό πάχος, δύνανται να διαχειριστούν. Επίσης επιτρέπεται η διαχείριση πολλαπλών εξαρτημάτων σε κάθε ένα διάδρομο πραγματικών στερεών 3D (true solid 3d strip), είτε αυτά είναι πανομοιότυπα είτε καθρεφτιζόμενα είτε εντελώς διαφορετικά εξαρτήματα στον ίδιο διάδρομο.
Το Logopress3™ strip εμπεριέχεται στο πλήρες πακέτο σχεδίασης καλουπιών, αλλά μπορεί επίσης να αγορασθεί ξεχωριστά, αν δε χρειάζεται να σχεδιάζετε ολοκληρωμένα καλούπια (dies). Σε αυτή την περίπτωση επίσης περιέχεται το πακέτο Flattening με τις ιδανικές του λύσεις για τις ανάγκες δημιουργίας προσφορών.

Βασικές Λειτουργίες (Συνοπτικά)

 • Διαχείριση πολλαπλών εξαρτημάτων
 • Βελτιστοποίηση ένθεσης (nesting)
 • Excel υπολογιστικά φύλλα (spreadsheet) που περιέχουν χρήσιμα δεδομένα για δημιουργία προσφορών
 • Λειτουργίες drag and drop
 • Wizard για ανίχνευση μη ταύτισης (mismatch)
 • Πληροφορίες χρήσης υλικού
 • Πληροφορίες δυνάμεων
 • Υπολογισμός γενικού σημείου εφαρμογής/ κέντρου δύναμης
 • Υπολογισμός τοπικού σημείου εφαρμογής/ κέντρου δύναμης
 • Διαχείριση ελαστικής επαναφοράς
 • Συσχετισμός με τις διαδικασίες Αναπτύγματος – Flattening/ Unbending
 • Ανοιχτή προεπισκόπηση OpenGL
 • Αυτόματη δημιουργία εσωτερικών εμβόλων (Punches)
 • Δημιουργία πατρόν-πρότυπων εμβόλων (punch patterning)

Λειτουργία Die Design (Σχεδιασμού Καλουπιών)

Το λογισμικό Logopress3™ Die Design περιλαμβάνει έναν ισχυρό «Βοηθό Δομής Εργαλείων» (Tool Structure Assistant) που σας επιτρέπει να μοντελοποιείτε γρήγορα τα βασικά κομμάτια του καλουπιού. Είναι επίσης πολύ χρήσιμο καθόλη τη διαδικασία σχεδίασης των καλουπιών, όταν χρειάζεται να εισάγεται επιπλέον πλάκες (Plates).
Μπορείτε πολύ εύκολα και γρήγορα να εισάγετε μια πλάκα ή μια συναρμολόγηση πλακών και μετά να ρυθμίσετε τις διαστάσεις τους . Οι plates μπορούν να ονομαστούν σε αυτό το σημείο και επίσης μπορεί να προσδιοριστεί ο τύπος υλικού και το είδος της θερμικής διεργασίας που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εισαγωγής. Επίσης λειτουργεί σαν Διαχειριστής Ζευγών (mate manager), ώστε να μη χρειάζεται να ψάχνετε στο δέντρο χαρακτηριστικών για σχέσεις ζευγών. Κανένα λογισμικό σχεδιασμού καλουπιών δεν είναι ολοκληρωμένο αν δεν έχει μια εξαιρετικά κατανοητή Βιβλιοθήκη Πρότυπων Εξαρτημάτων (Standard Component Library ). Ο μόνος τρόπος να κατανοήσει κανείς το πόσο ισχυρή, φιλική προς το χρήστη, εξατομικεύσιμη και ολοκληρωμένη είναι η βιβλιοθήκη που προσφέρει το Logopress3™ είναι να την δει.
Διαχειρίζεται εξαρτήματα σε χιλιοστά και σε ίντσες, και περιλαμβάνει κυριολεκτικά δεκάδες πωλητές στους οποίους μπορείτε και εσείς να προσθέσετε. Όχι μόνο εισάγει το εξάρτημα που επιλέγετε αλλά δημιουργεί μια τρύπα σε κάθε πλάκα και αυτόματα διαχειρίζεται όλες τις σχέσεις ζευγών (mates).

Βοηθός Δομής Εργαλείων (Tool Structure Assistant):

Βασικές λειτουργίες:

 • Χαρακτηριστικό εισαγωγής εξαρτημάτων και υπό-συναρμολογήσεων αφοσιωμένο στις ανάγκες της σχεδίασης του καλουπιού
 • Εξατομικεύσιμες πλάκες (Plates)
 • Εξατομικεύσιμες σειρές καλουπιών
 • Αυτόματη διαχείριση σχέσεων ζευγών (mates)
 • Εξατομικεύσιμη βιβλιοθήκη υλικών
 • Εξατομικεύσιμες επεξηγήσεις θερμικών επεξεργασιών (heat treat callouts)

Βιβλιοθήκη πρότυπων εξαρτημάτων:

Βασικές λειτουργίες:

 • Βοηθός επιλογών (Choice assistant)
 • Αυτόματη δημιουργία προτύπων (Automatic Patterning)
 • Επεξεργασία ορισμών (Edit Definition)
 • Εξατομικεύσιμη Βιβλιοθήκη (Customizable Library)
 • Αυτόματη διαχείριση σχέσεων ζευγών (Automatic mate management)
 • Αυτόματη δημιουργία οπών
 • Προεπισκόπηση OpenGL
 • Διαχείριση οπών δημιουργημένων με ηλεκτροδιάβρωση (Wire EDM hole management)
 • Δεκάδες εξατομικεύσιμες και πολλαπλών βημάτων οπές, όλες κατά πρότυπα (Dozens of custom and multi stepped holes- all hole chartable)

Λειτουργίες Σχεδιασμού καλουπιών (Die Design)

Το λογισμικό Logopress3™ επίσης περιλαμβάνει ένα ισχυρό χαρακτηριστικό «τοποθέτησης» – για κόψιμο όλων των ανοιγμάτων επί της πλάκας – των εμβόλων για δημιουργία τομών, κάμψεων ή διαμόρφωσης. Η διαδικασία αυτή της τοποθέτησης εμβόλου (Punch Mounting) θα απαιτούσε τεράστιο φόρτο εργασίας, χωρίς αυτό το δεδομένο χαρακτηριστικό του λογισμικού, εφόσον απαιτούνται τόσα πολλά εξαρτήματα καλουπιών και το καθένα χρειάζεται να έχει διαφορετικές ανοχές. 

 Το Logopress3™ διαχειρίζεται εύκολα αυτή τη διαδικασία με μερικά μόνο κλικ σε παράθυρα διαλόγου του λογισμικού. Αφού προσδιοριστεί για πρώτη φορά η διαδικασία, το Logopress3™ αποθηκεύει τις προτιμήσεις σας, ώστε να σας εξοικονομεί ακόμα περισσότερο χρόνο για το επόμενο mounting.

Κανένα λογισμικό σχεδιασμού καλουπιών δεν είναι ολοκληρωμένο αν δεν έχει ένα εξαιρετικά κατανοητό και ισχυρό χαρακτηριστικό Πίνακα Οπών (Hole Chart Feature). Με μερικά μόνο κλικ μπορείτε να γλυτώσετε πολύτιμο χρόνο από τη διαστασιολόγηση.

Τοποθέτηση Εμβόλων (Punch Mounting)

Βασικές λειτουργίες:

 • Έμβολα κοπής
 • Αυτόματη αναγνώριση πλακών
 • Έμβολα κάμψης
 • Διαχείριση κοπής
 • Έμβολα διαμόρφωσης
 • Κόψιμο όλων των ανοιγμάτων σε όλες τις plates
 • Διαχείριση ανοχών
 • Διαχείριση τύπου «ανακούφισης» (tapered ή βηματική)
 • Αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη

Πίνακες Εργαλείων και Οπών καλουπιών:

Βασικές λειτουργίες:

 • Εμπρόσθιες και οπίσθιες οπές στον ίδιο πίνακα
 • Αυτόματη, πλήρης και λεπτομερής περιγραφή κάθε οπής σε συνδυασμό με τα δεδομένα XY για κάθε ετικέτα καθώς και του πρότυπου εξαρτήματος που εφαρμόζει στη συγκεκριμένη οπή