Τα παρακάτω δωρεάν εργαλεία μπορούν να προσδώσουν ένα καλύτερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών σας.

eDrawingsViewer

Το eDrawings διευκολύνει σημαντικά την ανταλλαγή πληροφοριών για το σχεδιασμό του προϊόντος. Με το eDrawings Viewer, ο καθένας με έναν υπολογιστή μπορεί να ερμηνεύσει και να κατανοήσει τα 2D και 3D δεδομένα σχεδιασμού.

Composer Player

Επιτρέψτε στους τεχνικούς, τους πελάτες και τους συνεργάτες να δουν πώς συντηρείται, λειτουργεί και τις δυνατότητες του προϊόντος σας σε ένα διαδραστικό τρισδιάστατο με την χρήση του SOLIDWORKS® Composer™ Player.