Με το SOLIDWORKS κερδίζεις

Με το SOLIDWORKS κερδίζεις μερίδια αγοράς για πολλούς λόγους. Το SOLIDWORKS επεμβαίνει βελτιώνοντας καίρια και στρατηγικά σημεία της βιομηχανικής επιχείρησης. Γνωρίζουμε ότι το σύνολο των εργαλείων μελέτης και προσομοίωσης με το SOLIDWORKS σε συνδυασμό με την πανοπλία εργαλείων SOLIDWORKS 3D Design και SolidWorks PDM, σας επιτρέπουν εύκολα να επιβεβαιώσετε – πιστοποιήσετε την κατασκευή σας, να αυξήσετε την ποιότητα των προϊόντων σας, να μειώσετε το χρόνο διαθεσιμότητάς τους στην αγορά.

Με το SOLIDWORKS κερδίζεις μερίδια αγοράς, διότι χρησιμοποιείς την λύση SOLIDWORKS PDM με σκοπό να βελτιώσεις σημαντικά την οργάνωση, την ποιότητα και την παραγωγικότητα.

Το SOLIDWORKS PDM ωφελεί στη «Διαχείριση Τεχνικών Δεδομένων και Διαδικασιών Προϊόντος» και αφορά στην οργάνωση όλων των δεδομένων, τα οποία είναι απαραίτητα και αναγκαία κατά τον κύκλο ανάπτυξης, μελέτης και σχεδιασμού ενός προϊόντος. Υπογραμμίζουμε ότι το επίπεδο στο οποίο εφαρμόζεται το SOLIDWORKS PDM ξεπερνάει τις μελέτες και την παραγωγή μιας μικρο – μεσαίας βιομηχανικής επιχείρησης, δεδομένου ότι δύναται και επεκτείνεται με εφαρμογές σε όλα τα τμήματά της: πρόκειται λοιπόν για μια επιχειρησιακή εφαρμογή οργάνωσης.

Σκοπός της τεχνολογίας SOLIDWORKS PDM είναι να διασφαλίσει την ορθότητα των τεχνικών δεδομένων για το σκοπό χρήσης τους τη δεδομένη στιγμή, όπως ένα σχέδιο που πάει στην παραγωγή ή μια μηχανολογική ανάλυση που αφορά σε μια συγκεκριμένη έκδοση ή ακόμη η τήρηση μιας διαδικασίας επικύρωσης κτλ –κτλ. Πόσες φορές το κομμάτι που παράγεται δεν έχει πια σχέδιο, διότι αυτό αλλάχθηκε!

Σκοπός του SOLIDWORKS PDM είναι να υπάρχει μια δομημένη βάση δεδομένων προϊόντων στον κύκλο ανάπτυξης, όπου όλο το τεχνικό προσωπικό (και όχι μόνο) θα βρίσκει εύκολα και άμεσα την πληροφορία που αναζητά. Στατιστικά, έχει αποδειχθεί ότι οι μηχανικοί σπαταλούν 25% του χρόνου τους για να βρουν μια πληροφορία, ή οι σχεδιαστές ξανασχεδιάζουν κομμάτια που υπάρχουν ήδη σχεδιασμένα, αλλά δεν τα βρίσκουν ή δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν.

Σκοπός του SOLIDWORKS PDM είναι να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της βάσης, καθώς και η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας του προϊόντος.

Σκοπός του SOLIDWORKS PDM είναι να ελέγχεται η πρόσβαση στα προϊόντα επιλεκτικά, τόσο σε σχέση με το ποιος αλλά και σε σχέση με το ποιο.

Η AlfaSolid έχει αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσια για να υλοποιήσετε στην επιχείρησή σας το δικό σας σύστημα οργάνωσης με το SOLIDWORKS PDM και έτσι να σας βοηθήσουμε «να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα» συνολικά των προϊόντων και κατά συνέπεια να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητά σας σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό.