• Σχεδιασμος και Μελετες
 • PDM Οργανωση
 • Προσομοιώσεις
 • Κατεργασίες
 • Προϊόντα Συνεργατών
 • Δωρεάν Εργαλεία

Σχετικά με την SolidACE:

Η SolidACE αναπτύσσει λύσεις λογισμικού εντός τους περιβάλλοντος του SOLIDWORKS που εφαρμόζονται στους τομείς της Γεωργίας, Μηχανολογίας, Κατασκευών, Εργοστασίων, Κατεργασιών και Ισχύος. Η SolidACE δημιουργήθηκε από έμπειρους και αφοσιωμένους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη λογισμικού δομικών μεταλλικών κατασκευών, καθώς και μια ομάδα ειδικών μηχανικών ανάπτυξης SOLIDWORKS που ασχολούνται με το αντικείμενο επί σειρά ετών. Η εταιρεία υποστηρίζει και συμβουλεύει τον κόσμο του δομικού σχεδιασμού και διαθέτει αφοσιωμένους επαγγελματίες σχεδιαστές.

Λεπτομέρειες Προϊόντος:

Το BuiltWorks είναι μια εφαρμογή add-in για σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών σε πραγματικό χρόνο εντός του περιβάλλοντος του SOLIDWORKS, η οποία παρέχει τα εργαλεία για 3D παραμετρική μοντελοποίηση στερεών, ανάλυση και σχεδίαση, λεπτομέρειες συνδέσεων και αυτοματοποιημένη παραγωγή για σχέδια και λίστες υλικών (BOMs).
Σχεδιασμένο για την αγορά Γεωργίας, Μηχανολογίας, Κατασκευών, Εργοστασίων, Κατεργασιών και Ισχύος, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες υψηλών επιδόσεων για ευέλικτα εργαλεία μοντελοποίησης που διαθέτουν εκτεταμένες ικανότητες ενσωμάτωσης.

Χαρακτηριστικά

 • Σύστημα πλέγματος βασισμένο σε άξονες. Σύστημα ανύψωσης δαπέδου. Βάση δεδομένων υλικών και τομών. Προηγμένη βάση δεδομένων ειδών χάλυβα κατά τα διεθνή πρότυπα. Βάση δεδομένων υλικών για δομικές στηρίξεις που ενώνουν τομείς.
 • Προχωρημένες ικανότητες για τη δημιουργία και τοποθέτηση Δομικών Τμημάτων BuiltWorks τόσο σε κομμάτια όσο και σε συναρμολογήσεις, κατά μονάδες, κατά γκρουπ, σε πίνακα κατά κόμβους και από επιλεγμένα τμήματα σχεδίων. Δυνατότητα τροποποίησης τμημάτων ξεχωριστά και ομαδικά – χωροθέτηση, περιστροφή, αντικατοπτρισμός και offset
 • Ειδικά χαρακτηριστικά λεπτομερειών σε συνδέσεις. Ευθυγράμμιση τμημάτων, τομή με διχοτόμηση ή ορισμένες από το χρήστη προτεραιότητες που αντικατοπτρίζουν το σχήμα. Ταχεία τοποθέτηση πλακών σύνδεσης. Βάσεις δεδομένων πρότυπων ή με δυνατότητα να οριστούν από το χρήστη συνδέσεων. Παρέχει λύση για αντιγραφή συνδέσεων εντός του μοντέλου και από άλλα μοντέλα.
 • Εισαγωγή – εξαγωγή SOLIDWORKS μοντέλων από και προς λογισμικά δομικής ανάλυσης και σχεδιασμού όπως το STAAD.Pro. Εισαγωγή αποτελεσμάτων σχεδίων με ενημερώσεις παραμετρικών μοντέλων που αντιστοιχούν στα αποτελέσματα της ανάλυσης και του σχεδιασμού κατά τις απαιτήσεις του Δομικού Κώδικα. Εισαγωγή/Εξαγωγή SDNF.
 • Δημιουργία πρότυπων σχεδίων: γενική σύνθεση, λεπτομερής κατασκευή και σχέδια κατασκευής για μεταλλικές κατασκευές. Δημιουργία αντικειμένου εκπροσώπησης του Πλέγματος Αξόνων. Αυτόματη διαστασιολόγηση μεταξύ πλέγματος άξονα και γενικών γραμμών του πλέγματος.

Οφέλη

 • Το BuiltWorks χρησιμοποιεί εργαλεία ενσωματωμένα στο SOLIDWORKS και πρόσθετα, τα οποία διευκολύνουν τη δημιουργία ενός 3D παραμετρικού μοντέλου μιας κατασκευής, που έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το SOLIDWORKS Weldment και το BuiltWorks Structural members είτε σαν εξάρτημα είτε σαν συναρμολόγηση.
 • Το BuiltWorks έχει ευέλικτα εργαλεία για τη μοντελοποίηση δομικών συνδέσεων περιλαμβανομένων μηχανών δημιουργίας ορισμών κανόνων θέτοντας συσχετίσεις, ευθυγραμμίζοντας, κόβοντας και τοποθετώντας πλάκες σύνδεσης και υλικά πρόσδεσης. Το BuiltWorks περιέχει βιβλιοθήκες πρoτυπoποιημένων συνδέσεων, που μπορούν να επεκταθούν εύκολα με νέες προσαρμοσμένες λύσεις.
 • Το BuiltWorks εξασφαλίζει την άμεση και απρόσκοπτη αμφίδρομη ενοποίηση μεταξύ του γραφικού περιβάλλοντος του SOLIDWORKS και SOLIDWORKS Simulation για την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων μεταλλικών κατασκευών επιπρόσθετα με άλλα ηγετικά λογισμικά Δομικής Ανάλυσης και Σχεδίασης όπως το STAAD.Pro και άλλα.
 • Το BuiltWorks σαν λογισμικό αναπτύχθηκε για την αγορά Γεωργίας, Μηχανολογίας, Κατασκευών, Εργοστασίων, Κατεργασιών και Ισχύος, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες για υψηλών επιδόσεων ευέλικτα εργαλεία μοντελοποίησης που διαθέτουν εκτεταμένες ικανότητες ενσωμάτωσης με ηγετικά CAD/CAE, CAM προγράμματα
 • Το BuiltWorks επιτρέπει την αυτοματοποιημένη και ελεγχόμενη από το χρήστη δημιουργία γενικών σχεδίων, λεπτομερών σχεδίων κατασκευής μεταλλικών συναρμολογήσεων, καθώς και σχέδια κατασκευής και λίστες υλικών (BOMs) που ακολουθούν τους κανόνες και τα πρότυπα δόμησης.

Δείτε Περισσότερα σχετικά με τα Προϊόντα Συνεργατών SolidWorks

Προϊόντα Συνεργατών