Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η Hμερίδα – Workshop << Aπό το 3D SCAN , στο Σχεδιασμό CAD, τον Προγραμματισμό CAM, την Παραγωγή και τον Ποιοτικό Έλεγχο

H AlfaSolid σε συνεργασία με τη CNC Solutions και το CNC TRAINING CENTER το Σάββατο 10 Οκτωβρίου παρουσίασαν την Ημερίδα – Workshop << Aπό το 3D SCAN , στο Σχεδιασμό CAD, τον Προγραμματισμό CAM, την Παραγωγή και τον Ποιοτικό Έλεγχο>> ολοκληρώνοντας μια ολοκληρωμένη διαδικασία από το reverse engineering στην παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο, περνώντας από την επεξεργασία του νέφους σημείων, την ανάκτηση σε SOLIDWORKS, τον προγραμματισμό CAM με hyperMILL και τη κοπή σε εργαλειομηχανή CNC. Τόσο οι πελάτες μας, όσο και οι φίλοι που ενδιαφέρονται για τις νέες τεχνολογίες, μας τίμησαν για μία ακόμη φορά με την παρουσία τους δίνοντας πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Παράλληλα με τα 3D scanner REXCAN CS+ της Solutionix, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας σε πραγματικές συνθήκες αντίστροφης μηχανολογίας. Αυτά δεν ήταν άλλα από το SOLIDWORKS στον σχεδιασμό, και το SOLIDWORKS SIMULATION στην μελέτη πεπερασμένων στοιχείων, τα Geomagic Control και Design X στον ποιοτικό έλεγχο και στην επεξεργασία του νέφους σημείων, το CAM της hyperMILL για τον προγραμματισμό του 3 αξονικού CNC κέντρου κατεργασίας της HAAS. Κατά την ημερίδα αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος και έγιναν πολλές χρήσιμες συναντήσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις πιστοποιήσεις που παρέχουν τόσο η Alfasolid για το Solidworks όσο και το CNC TRAINING CENTER το 1ο HTEC (Hass Technical Education Center) στην Ελλάδα με τα προγράμματα κατάρτισης χειρισμού και προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC.
Δόθηκε η ευκαιρία να τεθούν πολλά ερωτήματα και να απαντηθούν, είτε από την τεχνική ομάδα AlfaSolid, είτε από την ομάδα της CNC Solutions και του CNC TRAINING CENTER.
• για την τρισδιάστατη σάρωση αντικειμένων με το 3D scanner Rexcan CS+ της Solutionix
• για την επεξεργασία του νέφους σημείων με το Geomagic Design X
• για την τροποποίηση του design μέσα απο το SOLIDWORKS
• για έλεγχο κατασκευής με το SOLIDWORKS SIMULATION,
• για τον προηγμένο προγραμματισμό πολύ-αξονικών κέντρων κατεργασίας με το hyperMILL
• για τα προγράμματα κατάρτισης χειρισμού και προγραμματισμό Εργαλειομηχανών CNC του CNC TRAINING CENTER
• για το quality control με το λογισμικό Geomagic Control της 3D Systems

Η AlfaSolid , η CNC Solutions και το CNC TRAINING CENTER σας ευχαριστούν για την παρουσία σας στην Ημερίδα – workshop και θα είναι κοντά σας, αρωγός στην προσπάθεια σας για επιτυχία και ανταγωνιστικότητα.