Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποια από τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις μας συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ιανουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στην Αθήνα

Πληροφορίες

Φεβρουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στην Αθήνα

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες


3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες

Μάρτιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στην Πάτρα

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling στην Αθήνα

Πληροφορίες


3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly στην Αθήνα

Πληροφορίες


4. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες


5. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part & Assembly Modeling στην Πάτρα

Πληροφορίες

Απρίλιος

1. Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Simulation μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Ιούνιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Surface Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες


2.Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες


3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

1.Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Οκτώβριος

1.Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Νοέμβριος

1.Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Δεκέμβριος

1.Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες


2.Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες