Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποια από τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις μας συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ιανουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στην Αθήνα

Πληροφορίες

Φεβρουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στην Αθήνα

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες


3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες

Μάρτιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στην Πάτρα

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling στην Αθήνα

Πληροφορίες


3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly στην Αθήνα

Πληροφορίες


4. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στον Βόλο

Πληροφορίες


5. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες


6. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part & Assembly Modeling στην Πάτρα

Πληροφορίες

Απρίλιος

1. Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στην Αθήνα

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal στην Πάτρα

Πληροφορίες


3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Weldments στην Αθήνα

Πληροφορίες


4. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες


5. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Simulation στην Αθήνα

Πληροφορίες


6. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στην Πάτρα

Πληροφορίες

Μάιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Surface Modeling στην Αθήνα

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Mold Design στην Αθήνα

Πληροφορίες


3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Surface Modeling στην Πάτρα

Πληροφορίες


4. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Mold Design στην Πάτρα

Πληροφορίες

Ιούνιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στην Κρήτη

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στην Κύπρο

Πληροφορίες


3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly Modeling στην Αθήνα

Πληροφορίες


4. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials στη Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες

Ιούλιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part στην Αθήνα

Πληροφορίες


3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Surface Modeling στην Αθήνα

Πληροφορίες


4. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Mold Design στην Αθήνα

Πληροφορίες


5. SOLIDWORKS Sheet Metal στην Αθήνα

Πληροφορίες


6. SOLIDWORKS Weldments στην Αθήνα

Πληροφορίες

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος