Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποια από τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις μας συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ιανουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Φεβρουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Simulation μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

4. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

 

Μάρτιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Weldments μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Απρίλιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Ιούνιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling τον Ιούνιο

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly Modeling τον Ιούνιο

Πληροφορίες

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος