Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποια από τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις μας συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ιανουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Φεβρουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Simulation μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

4. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάρτιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Weldments μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Απρίλιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Ιούνιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Weldments μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Ιούλιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal τον Ιούλιο

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials τον Ιούλιο

Πληροφορίες

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Simulation μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Νοέμβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Δεκέμβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες