Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποια από τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις μας συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ιανουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Weldments μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες


3. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Φεβρουάριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάρτιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Surface Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Απρίλιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες


2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Μάιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Simulation μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Ιούνιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Advanced Part Modeling μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Ιούλιος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Assembly μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Νοέμβριος

1. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Essentials μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

2. Εκπαίδευση SOLIDWORKS Sheet Metal μέσω διαδικτύου

Πληροφορίες

Δεκέμβριος