Επιδείξεις

Εδώ σας προτείνουμε απευθείας επιδείξεις, τόσο σε SolidWorks αναφορικά με την 3D μοντελοποίηση, σχεδιασμό και μελέτη, με την προσομοίωση και μελέτη με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (SolidWorks Simulation), με τη Διαχείριση Τεχνικών Δεδομένων και Διαδικασιών Προϊόντων και την Οργάνωση (SolidWorks Enterprise PDM), όσο και με βασικές κάθετες εφαρμογές, όπως το SolidCAM iMachining, το DriveWorks και άλλα.

SolidWorks Video Demos Library:

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/demo-library.htm


SolidWorks 3D Design Demos:

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/demo-library-3d-design.htm


SolidWorks Simulation Demos:

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/demo-library-simulation.htm


SolidWorks Enterprise PDM, Product Data Management Demos:

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/demo-library-product-data-management.htm


SolidWorks Technical Communication Demo (Μάθετε για το SolidWorks 3DVIA Composer):

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/demo-library-technical-communication.htm


SolidWorks Sustainability Design Video Demos:

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/demo-library-sustainable-design.htm


SolidCAM κατεργασίες, 70% αποδοτικότερες

http://www.solidcam.com/webinars/webinar-recordings/toolbox/


DriveWorks, Αυτοματοποίηση

http://www.youtube.com/watch?v=bu6MRFYLBQs


3D Connexion, 3D mouse

https://www.youtube.com/watch?v=PP6W7k3BTvw


SCREENCASTS

GENERAL SolidWorks ScreenCasts :

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/solidworks-screencasts.htm


SolidWorks 3d design Screencasts:

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/3d-design-screencasts.htm


SolidWorks Product data management Screencast:

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/product-data-management-screencasts.htm


Sustainable design Screencasts:

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/sustainable-design-series.htm


Simulation Screencasts:

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/simulation-screencasts.htm


Technical Communications ScreenCasts:

http://www.solidworks.com/sw/resources/videos/technical-communication-screencasts.htm


NPower Surfacing Screencasts:

http://www.screencast.com/users/IntegrityWare/folders/PowerSurfacing/media/3c237671-c9da-4afc-bfbb-ff1c89d228ab