Συνδέστε την ομάδα σας σε μία πλατφόρμα για κοινή χρήση, συζήτηση και ανταλλαγή των πληροφοριών των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη δυνατότητα συνεργασίας της ομάδας σας αξιοποιώντας τις ‘’Communities” στην πλατφόρμα 3DEXPERIENCE.

Μοιραστείτε ιδέες, λάβετε γρήγορα απαντήσεις και δημιουργήστε μια βάση δεδομένων που είναι διαθέσιμη σε όλους στην ομάδα σας. Δημιουργήστε προσαρμοσμένες “προβολές” που εμφανίζουν μόνο τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

H πλατφόρμα μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων σας:

  •  Δημοσιεύοντας καταχωρήσεις σχετικές με τις τρέχουσες εργασίες σας
  • Ξεκινώντας εύκολα συζητήσεις και ανταλλαγές ιδεών πάνω στα προϊόντα
  •  Πραγματοποιώντας σημαντικές ανακοινώσεις
  • Λαμβάνοντας γρήγορα απαντήσεις σε ερωτήσεις κρίσιμης σημασίας
  • Εξετάζοντας και δημιουργώντας συνεργασίες σε ιδέες ή μοντέλα 3D ως ομάδα

Η πλατφόρμα 3DEXPERIENCE απλοποιεί τη ροή εργασιών επικοινωνίας και βελτιώνει την παραγωγικότητα, καθώς όλοι συνεργάζονται με ένα μοναδικό εργαλείο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘHΣΤΕ ΤΟ VIDEO για να δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε κοινότητες για να βελτιώσετε την επικοινωνία της εταιρείας στην πλατφόρμα 3DEXPERIENCE.