MyCADtools: Smart Drawings

MyCADtools: Smart Drawings

Συνοπτικά

Από ένα συναρμολόγημα, το εργαλείο Smart Drawing του MyCADtools εκτελεί αυτόματα όλα τα σχέδια ορισμού όλων των στοιχείων που αναφέρονται στο συναρμολόγημα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε όλα τα σχέδια ορισμού από ένα κατάλογο εξαρτημάτων ή αρχείων συναρμολόγησης. Το εργαλείο Smart Drawing σάς επιτρέπει να επιλέγετε πρότυπα σχεδίασης με προκαθορισμένες προβολές και επιλογές για κάθε τύπο εγγράφου.

Κύρια χαρακτηριστικά του Smart Drawings MyCADtools:

  • Διαχείριση configuration
  • Επεξεργασία συγκολλημένων εξαρτημάτων
  • Εισαγωγή παρατηρήσεων, διαστάσεων, σημειώσεων, μπαλόνια και BOM αυτόματα
  • Επιλογή καταλόγου προορισμού και όνομα σχεδίων που δημιουργήθηκαν με πρόθεμα ή/και κατάληξη
  • Δημιουργία μιας αναπτύγματος μοτίβων για εξαρτήματα λαμαρινοκατασκευών
  • Σε υπάρχοντα σχέδια, δημιουργήστε ένα φύλλο σχεδίασης για κάθε configuration με διαχείριση διπλότυπων προβολών
  • Σύνδεση με την αρχειοθήκη EPDM (απαιτεί άδεια χρήσης myPDM tools)

Κύριες διαφορές του Smart Drawings με τo SOLIDWORKS

Κύριες διαφορές του Smart Drawings με το SOLIDWORKS

Κύριες διαφορές του Smart Drawings με το SOLIDWORKS

Περισσότερος χρόνος στο σχεδιασμό, λιγότερος χρόνος στα εξαρτήματα σχεδίασης

Αρχικά η δημιουργία των σχεδίων των στοιχείων ενός συναρμολογήματος είναι μια μακρά, επαναλαμβανόμενη και μη παραγωγική εργασία. Ο υπολογισμός είναι απλός: σε ένα έργο όπου πρέπει να δημιουργήσετε 300 σχέδια από εξαρτήματα ή υπό-συναρμολογήματα, αν αυτό διαρκεί κατά μέσο όρο 3 λεπτά για να το δημιουργήσετε και για να αποθηκεύσετε κάθε έγγραφο σχεδίασης, αποθηκεύετε 15 ώρες δουλειά!