Εφαρμογές σχεδίασης βασισμένες στο cloud – Ξεκλειδώστε νέες δυνατότητες

Δείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε το λογισμικό SOLIDWORKS με το 3D Creator και το 3D Sculptor

Το λογισμικό SOLIDWORKS® και οι σχεδιαστικοί ρόλοι στην πλατφόρμα 3DEXPERIENCE® σας επιτρέπουν να αποκτήσετε νέες δυνατότητες σχεδίασης.

3DCreator

3DCreator

xDesign

xDesign

Το 3D Creator διαθέτει το xDesign, έναν 3D παραμετρικό πρόγραμμα σχεδιασμού που συμπληρώνει το SOLIDWORKS 3D CAD με ευέλικτες ροές εργασίας σχεδίασης και ομαλή ανταλλαγή σχεδιαστικών δεδομένων.

3DSculptor

3DSculptor

xShape

xShape

Το 3D Sculptor περιλαμβάνει το xShape, μια προηγμένη εφαρμογή Sub-D modeling, η οποία προσφέρει ταχύτερη και ευκολότερη μοντελοποίηση σύνθετων, οργανικών σχημάτων.

Οι αλλαγές που κάνετε στα αρχεία SOLIDWORKS στο cloud, εφαρμόζονται σε όλο το σχέδιο SOLIDWORKS—χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιου μεταφραστή.

Είναι απλό να αποθηκεύσετε τα σχέδιά σας στην πλατφόρμα 3DEXPERIENCE απευθείας από το περιβάλλον SOLIDWORKS που διαθέτετε, παρέχοντας έναν ασφαλή τρόπο πρόσβασης, αποθήκευσης και διαχείρισης των αρχείων SOLIDWORKS—από οποιαδήποτε θέση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ VIDEO για να δείτε πώς οι εφαρμογές σχεδίασης στην πλατφόρμα 3DEXPERIENCE μπορούν να ξεκλειδώσουν νέες δυνατότητες για τους χρήστες SOLIDWORKS.