MyCADtools: Easy Print

MyCADtools: Easy Print

Συνοπτικά

Το Easy Print του MyCADtools διευκολύνει την εκτύπωση του ενεργού σας εγγράφου έχοντας όλες τις ρυθμίσεις εκτύπωσης διαθέσιμες στο ίδιο περιβάλλον εργασίας (user interface). Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της προεπιλεγμένης σας εκτύπωσης.

Κύρια χαρακτηριστικά του Easy Print MyCADtools:

  • Βελτιστοποιημένο περιβάλλον εργασίας
  • Διαχείριση πάχους γραμμής
  • Διαχείριση περιθωρίων
  • Εκτύπωση αγαπημένων αρχείων
  • Αποθήκευση επιλογών για κάθε μέγεθος σχεδίου

Κύριες διαφορές του Easy Print με τo SOLIDWORKS

ύριες διαφορές του Easy Print με το SOLIDWORKS

Kύριες διαφορές του Easy Print με το SOLIDWORKS

Εξοικονομήστε χρόνο κάθε φορά που εκτυπώνετε έγγραφα

Όταν θέλετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο στο SOLIDWORKS, οι επιλογές εκτύπωσης είναι σε διαφορετικές τοποθεσίες. Με το Easy Print, μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις εκτυπώσεις σας σε ένα παράθυρο και μπορείτε δημιουργήσετε όσα αγαπημένα αρχεία εκτύπωσης χρειάζεστε.

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάθε φορά που αλλάζετε το μέγεθος του σχεδίου.